CẨM NANG KINH DOANH DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ - Trọn bộ 20 cuốn

Responsive image

Bộ sách gồm 20 cuốn với nhiều bài học lý thú và hiệu quả về cách kinh doanh trong thời đại ngày nay. Để bán được hàng của Công ty mình, các nhà quản lý cần phải biết cách tìm và giữ chân nhân viên giỏi, tổ chức công việc, dự án, tài chính... nhằm tạo ra các sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và thường xuyên. Bộ sách này chỉ ra một chương trình cụ thể về các giải pháp quản lý kinh doanh đã được kiểm nghiệm qua thực tế và đem lại hiệu quả như mong muốn. Vì thế nên nó sẽ rất có ích cho các nhân viên kinh doanh trong thời đại toàn cầu hóa.

Bộ sách gồm:
 - Các Đề Xuất Và Giới Thiệu Ăn Khách.
 - Cách Hoạch Định Và Thực Thi Chiến Lược.
 - Cẩm Nang Dành Cho Nhà Quản Lý Mới.
 - Cẩm Nang Dành Cho Nhân Viên Kinh Doanh.
 - Khích Lệ Từng Nhân Viên Như Thế Nào.
 - Làm Thế Nào Để Trở Thành Nhà Quản Lý Giỏi.
 - Nguyên Tắc Của Powell.
 - Nhân Tố Ghosn.
 - Những Nguyên Tắc Của Lombardi.
 - Phong Cách Jack Welch.
 - Phương Pháp Quản Lý Hiệu Suất Công Việc.
 - Quản Lý Dự Án.
 - Quản Lý Vào Những Thời Điểm Diễn Ra Thay Đổi.
 - Sáu Sigma Dành Cho Nhà Quản Lý.
 - Tài Chính Dành Cho Nhà Quản Lý Không Chuyên.
 - Thuật Lãnh Đạo Trước Mọi Tình Huống.
 - Thúc Đẩy Nhóm Làm Việc Hiệu Quả.
 - Tổ Chức Công Việc Hiệu Quả.
 - Ứng Xử Với Những Người Khó Chịu.
 - Tại Sao Khách Hàng Không Làm Điều Bạn Muốn.