ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN THƯ VIỆN Ở ĐỊA PHƯƠNG

Responsive image

Nhằm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 trong lĩnh vực thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa có văn bản yêu cầu Sở VHTTDL các địa phương chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp thư viện ở địa phương năm 2012 và những năm tiếp theo

Cụ thể, Kế hoạch hoạt động năm 2012 cần tập trung vào các nhiệm vụ trong tâm như: Tăng cường công tác phục vụ thiếu nhi trong các thư viện công cộng; tổ chức Ngày hội Đọc sách năm 2012 nhân Ngày sách và bản quyền thế giới 23/4, trong đó lồng ghép phát động phong trào xây dựng Tủ sách gia đình văn hóa ở địa phương.

Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện, trong đó chú trọng xây dựng trang web hoặc cổng thông tin điện tử của thư viện nhằm tạo điều kiện tiếp cận tốt nhất nguồn thông tin trong và ngoài thư viện.

Bên cạnh đó, Bộ VHTTDL yêu cầu các đơn vị tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động trong năm 2012 như: Đăng ký tham gia 1 hoạt động trong Ngày hội Đọc sách năm 2012 (dự kiến tổ chức tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám theo hướng dẫn của Ban Tổ chức); tham dự Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện quy chế về mẫu quy chế tổ chức và hoạt động của thư viện cấp tỉnh, huyện, xã (dự kiến tổ chức tại Nha Trang - Khánh Hòa vào Quý IV/2012).