Hình thành thói quen đọc sách ở học sinh, sinh viên

Responsive image

Hiện nay,  xu hướng đọc hiện nay cũng ít nhiều có biểu hiện lệch lạc. Giới trẻ (thanh, thiếu niên) - đối tượng đang cần hướng tới xây dựng thế hệ đọc tương lai - có xu hướng đọc những chuyện tranh với những nội dung đơn giản, vô bổ, thậm chí thiếu lành mạnh, ngại đọc các loại sách kinh điển, lý luận, đặc biệt các sách dày, nhiều tập, nhiều chữ,...

Xu hướng Văn hóa Nghe - Nhìn đang có phần lấn lướt văn hóa đọc. Thời gian dành cho lướt web, chơi game, xem truyền hình của học sinh, sinh viên tương đối cao tới 55%.

Trong khi, Văn hóa Đọc là một bộ phận của văn hóa, có vai trò quan trọng trong việc hình thành nên tâm hồn, nhân cách, đạo đức, lối sống, khả năng thích nghi của con người Việt Nam, góp phần bồi dưỡng, phát triển trí tuệ, kỹ năng sống của cộng đồng.

Bởi vậy, theo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, dự thảo Đề án phát triển Văn hóa Đọc trong cộng đồng giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn 2030 hướng đến mục tiêu chung là hình thành thói quen đọc, để việc đọc trở thành nề nếp trong cuộc sống, học tập, lao động, sản xuất của người dân mà trước hết là học sinh, sinh viên.

Phấn đấu đến năm 2020, 70% các trường phổ thông các cấp, 100% các trường đại học đưa việc giáo dục kiến thức về sách, về thông tin, kỹ năng đọc, kỹ năng tìm thông tin, sử dụng thư viện trong học tập vào chương trình giảng dạy của nhà trường; 70% số học sinh, 80% số sinh viên /trường có thói quen đọc và sử dụng thư viện phục vụ  cho học tập, tìm hiểu, giải trí.

Bên cạnh đó, Đề án cũng hướng tới xây dựng môi trường đọc thuận lợi, đảm bảo cho người dân ở mọi độ tuổi, trình độ, ngành nghề, địa bàn cư trú, đặc biệt ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có thể tiếp cận và sử dụng tài liệu, sách báo, thông tin được dễ dàng, thuận lợi, phù hợp với nhu cầu đọc đa dạng, luôn thay đổi của người đọc.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dự thảo Đề án phát triển Văn hóa Đọc giai đoạn 2011 - 2020 là bước cụ thể hóa thực hiện Chiến lược Phát triển Văn hóa đến năm 2020 của Đảng và Nhà nước.