Luật bất thành văn trong kinh doanh

Responsive image

"Luật Bất Thành Văn Trong Kinh Doanh" một cẩm nang cho người mới vào nghề kinh doanh hoặc làm trong các công sở. Những chuyện hành xử, tương quan công việc với đồng sự, cấp trên, người nước ngoài, kỷ luật, quản lý dự án, nghĩa vụ trong vai trò một nhà quản lý, những lưu tâm chuyên môn như nhìn nhận và thể hiện cá tính, nhân cách…

Không có một chuẩn mực nào cho những thứ bất thành văn. Nhưng có những gợi mở lý thú mà nếu biết, bạn sẽ có cách xoay trở tốt hơn trước những điều kiện công việc khác nhau một cách linh hoạt và hiệu quả hơn làm một kẻ không hề hay biết gì hoặc chỉ biết luật định và nội quy.

"Luật Bất Thành Văn Trong Kinh Doanh"Tác giả W.J.King, James G. Skakoon, Nguyễn Bích Thuỷ dịch, Phương Nam & NXB Tri Thức, 2009, 140 trang, giá 25.000 đồng

Theo SGTT

Mời các bạn xem chi tiết tại đây