HS, SV 9 dân tộc rất ít người được hỗ trợ học tập

Responsive image

Theo đó, nhóm đối tượng được áp dụng chính sách hỗ trợ gồm trẻ mẫu giáo 3 - 5 tuổi, học sinh, sinh viên 9 dân tộc rất ít người: Ơ Đu, Pu Péo, Si La, Rơ Măm, Cống, Brâu, Bố Y, Mảng, Cờ Lao, là nhân khẩu thuộc hộ nghèo, có hộ khẩu thường trú ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tại 6 tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Nghệ An, Kon Tum.

Trẻ mẫu giáo 3 - 5 tuổi học tại các trường, lớp công lập được hưởng mức hỗ trợ bằng 30% mức lương tối thiểu chung/trẻ/tháng.

Học sinh tiểu học học tại các điểm trường ở thôn, bản được hưởng mức hỗ trợ bằng 40% mức lương tối thiểu chung/hs/tháng; học sinh tiểu học học tại trường phổ thông dân tộc bán trú và ở bán trú được hưởng mức hỗ trợ bằng 60% mức lương tối thiểu chung/hs/tháng; đối với những học sinh tiểu học bán trú nhưng không ở bán trú được hưởng mức hỗ trợ bằng 40% mức lương tối thiểu chung/hs/tháng.

Học sinh THCS học tại trường phổ thông dân tộc bán trú và ở bán trú được hưởng mức hỗ trợ bằng 60% mức lương tối thiểu chung/hs/tháng; học sinh trung học cơ sở bán trú nhưng không ở bán trú được hưởng mức hỗ trợ 40% mức lương tối thiểu chung/hs/tháng. Học sinh học tại trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện được hưởng học bổng bằng 100% mức lương tối thiểu chung/hs/tháng.

Học sinh THPT học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh và cấp Trung ương được hưởng học bổng bằng 100% mức lương tối thiểu chung/hs/tháng.

Học sinh, sinh viên học tại các trường, khoa dự bị đại học, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề được hưởng học bổng bằng 100% mức lương tối thiểu chung/sv/tháng.

Trẻ mầm non, học sinh, sinh viên thuộc nhóm đối tượng chính sách sẽ được hưởng hỗ trợ 12 tháng/năm.

Dự kiến, thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ về học tập cho các đối tượng quy định tại Thông tư này được tính từ ngày 01/9/2011 đến 31/12/2015.