VIỆT SỬ NHỮNG ĐIỀU HAY NÊN BIẾT- Bộ 3 cuốn

Responsive image

Việt Nam là một quốc gia có bề dày lịch sử, trải hàng ngàn năm đấu tranh và phát triển, đã có biết bao nhân vật, sự kiện để ;ại dấu ấn đậm nét, được ghi chép, ghi nhớ và lưu truyền trong đời sống xã hội. Có thể nói, đó chính là một trong những động lực để dân tộc ta vững vàng vượt qua mọi khó khăn thử thách... Do đó, việc đọc, học và tìm hiểu lịch sử nước nhà sẽ giúp mỗi người Việt Nam tự hào hơn về truyền thống vẻ vang, những trang sử hào hùng mà cha ông ta đã viết lên trong suốt tiến trình dựng nước và giữ nước.

Với mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào hoạt động tuyên truyền để “dân ta biết sử ta” qua việc giới thiệu những chi tiết lạ, độc đáo trong lịch sử Việt Nam, các tác giả biên soạn bộ sách: “Ngàn năm sử Việt”, trong đó “Việt sử, những điều hay nên biết” là một phần quan trọng.

Tập 1 gồm những nội dung: Những người con của mẹ Âu Cơ; Vị vua duy nhất được tôn làm tổ nghề; Ông quan gàn làm thầy dậy vua; Người có nhiều con nuôi nhất trong lịch sử...
Tập 2 gồm những nội dung: Ngày giỗ mẹ Âu Cơ và nguồn gốc tết Đoan ngọ; Người lính dám chỉ ra cái sai của vua; Vị tiến sĩ cao tuổi nhất, Quan Nghè vớt bèo, cho chúa ăn cám...
Tập 3 gồm những nội dung: Những cái nhất của các vua Triều Lý, Khi vua trở thành người hòa giải giữa các bề tôi, Bữa tiệc đầu người; Chuyện về ba người lính trở thành tiến sĩ..