5 NHÂN TỐ VÀNG LÃNH ĐẠO THÀNH CÔNG

Responsive image

Bằng việc quản lý tốt năm yếu tố: thái độ, mục tiêu, thời gian, học tập và hành động, người lãnh đạo không những có thể giúp mọi người thay đổi thái độ bi quan, chán nản, mục tiêu không rõ ràng, hiệu suất lao động thấp… mà còn có thể giúp họ thay đổi tư duy, cải thiện hành vi, nuôi dưỡng thói quen tốt, từng bước khắc phục những trở ngại thường gặp, tạo nên hiệu suất cao, thực hiện mục tiêu và gặt hái thành công.

Phát Hành 30-10-2011