Xbook-Smartcom: mua thẻ tiếng anh tặng phiếu mua sách trị giá lên tới 300.000 đ

Responsive image

Chính sách:
- Từ ngày 01/11 đến hết ngày 25/11/2009 khi mua thẻ học tiếng Anh trực tuyến tại xbook khách hàng sẽ được nhận phiếu mua hàng  tương ứng với trị giá thẻ:

  + Mua thẻ 1.350.000đ được tặng 01 phiếu mua hàng trị giá 300.000đ.

  + Mua thẻ 720.000đ được tặng 01 phiếu mua hàng trị giá 150.000đ.

  + Mua thẻ 395.000đ được tặng 01 phiếu mua hàng trị giá 75.000đ.

Hướng dẫn: 
- Mời Khách hàng đặt thẻ học tiếng anh smartcom trực tiếp trên website xbook, ngay  sau đó đặt tiếp những cuốn sách sao cho giá trị tương đương hoặc lớn hơn phiếu khuyến mãi, nhân viên của chúng tôi sẽ tự động giả giá sách tương đương với giá trị phiếu khuyến mãi của thẻ.
- Trường hợp khách hàng mua thẻ học tiếng anh Smartcom sau đó khách đặt sách:
   + Giá trị nhỏ hơn hoặc bằng giá trị phiếu khuyến mãi: khách hàng chỉ cần thanh toán tiền cho đơn hàng theo giá trị của thẻ học tiếng anh.
   + Giá trị lớn hơn phiếu khuyến mãi: khách hàng chỉ cần thanh toán tiền cho đơn hàng theo giá trị của thẻ và số tiền dư sau khi đã trừ phiếu khuyến mãi.
Ghi chú:
- Mời mua thẻ tại đây
- Tham khảo nhà cung cấp