công văn HỖ TRỢ CƯỚC PHÍ VẬN CHUYỂN

Responsive image

Ảnh minh họa
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------cd---------
Ngày 25 tháng 01 năm 2010

CÔNG VĂN
HỖ TRỢ CƯỚC PHÍ VẬN CHUYỂN

Kính gửi: Quý khách hàng XBOOK

- Căn cứ vào bảng giá cước công ty cổ phần chuyển phát nhanh Bưu Điện.
- Căn cứ vào dịch vụ chuyển phát COD của Bưu Điện
- Căn cứ vào chính sách hỗ trợ khách hàng nhằm đem lại dịch vụ tốt nhất tại Siêu Thị Sách Trực Tuyến XBOOK.

   Siêu thị sách trực tuyến XBOOK thông báo chính thức hỗ trợ cước phí vận chuyển cho khách hàng.
1. Đối tượng
- Tất cả các khách hàng đặt mua sách tại XBOOK ở khu vực ngoại thành Hà Nội và các tỉnh khác trên cả nước.
2. Điều kiện hưởng hỗ trợ cước phí
- Những đơn hàng có giá trị từ 180.000đ trở lên.
- Và hình thức vận chuyển: Chuyển phát thường.
3. Giá trị hỗ trợ.
- Hỗ trợ tiền mặt: giảm 5% tổng giá trị tiền sách trong đơn hàng.
4. Thời gian
- Thời gian hỗ trợ phí vận chuyển bắt đầu từ ngày 25/01/2010.
5. Hướng dẫn
- Mời khách hàng đặt sách tại website: http://xbook.com.vn bằng cách nhấn vào nút “Đặt Mua” tại mỗi cuốn sách phù hợp.
- Nếu đơn hàng đã đủ yêu cầu đặt sách và có tổng giá trị sách trong đơn hàng đạt thỏa mãn điều 2, sau đó làm theo hướng dẫn của hệ thống phần mềm sẽ tự động giảm trừ cước phí vận chuyển trên hóa đơn thanh toán đơn hàng của Quý khách, đồng thời thông báo thời gian và tổng tiền trong đơn hàng của quý khách ngay khi giao dịch thành công.

Trân trọng!


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,....
Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2010
ĐẠI DIỆN CÔNG TY