72 KẾ QUỶ CỐC TỬ TIÊN SINH

Responsive image

Số sáu theo dịch truyện là số Thái Âm, tượng trưng cho âm, sự kín đáo, bí mật. Sáu lần là ba mươi sáu, tượng trưng cho sự vận hành biến hóa muôn vàn của Thái âm. Cũng tức là nói kế sách biến hóa muôn vàn, 36 chỉ là con số tượng trưng, vì kế sách cần phải bí mật thâm hiểm nên lấy Thái Âm làm tượng trưng. Về sau đó diễn tả sự biến muôn vàn của mưu kế người ta hệ thống sách Qủy Cốc Tử 72 đấu pháp công tâm thuật: Con số  72, tức 36 x 2 tượng trưng cho sự biến hóa vô cùng, trong kế có kế, kế phản kế, kế đối kế, vận dụng theo lý luận âm dương, căn cứ trên những quan hệ mâu thuẫn đối đãi như minh ám, hư thực...