KẾ TOÁN TÀI CHÍNH - Lý Thuyết Và Bài Tập

Responsive image

"Kế toán tài chính - Lý thuyết và bài tập" chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sản xuất, thương mại và đầu tư với nội dung được thực hiện trong 26 chương, mỗi chương được bố cục theo 4 nội dung chính:

  • Mục tiêu học tập - Nhằm giúp cho độc giả xác định được mục tiêu của từng chương, nghĩa là sau khi học xong thì sẽ nắm được những nội dung cơ bản gì?

  • Nội dung chính của chương - Nội dung này sẽ được bố cục theo kết cấu xử lý công việc của một người thực hiện công việc kế toán để cho độc giả hiểu ngay được nội dung mà mình đang nghiên cứu.

  • Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng - Nội dung tóm tắt nhằm tổng kết lại những nội dung chủ yếu cần nhớ của từng chương và phần ví dụ ứng dụng nhằm giúp cho độc giả củng cố lại kiến thức mà mình đã tích lũy qua từng chương.

  • Phần câu hỏi ôn tập và bài tập chương nhằm giúp bạn kiểm tra lại lý thuyết đã học và thực hành những bài tập theo từng chương.

Phần bài tập cuối sách giúp cho bạn ôn lại những nội dung đã học để có thể hiểu rõ hơn nội dung đã nghiên cứu.