LỊCH SỬ VIỆT NAM CỔ TRUNG ĐẠI

Responsive image

Việt nam là quốc gia dân tộc có lịch sử hình thành và phát triển sớm, có nền văn hóa lâu đời, trải dài ít ra là 500.000 năm cho đến ngày nay. Đến khoảng đầu thiên niên kỷ I trước Công nguyên, dân tộc Việt Nam cũng đã tiến bước vào kỷ nguyên có nhà nước đầu tiên, và như vậy, nền văn minh Việt Nam có tuổi đời gần 3.000 năm.
Trong tác phẩm A study of history ( một công trình nghiên cứu về sử học), do Nhà xuất bản Oxford University Press and Thames and Hudson Ltd xuất bản tại London vào năm 1972, nhà Sử học nổi tiếng người Anh Arnold Toynbee đã để công nghiên cứu và thống kê được tất cả 34 nền văn minh đã từng tồn tại trên thế giới, trong đó có nền văn minh của dân tộc Việt Nam. Và trong 34 nền văn minh này cũng chỉ có 18 nền văn minh là còn được tiếp tục phát triển qua các thời kỳ về sau.