TRẦN TẾ XƯƠNG - TÁC PHẨM CHỌN LỌC

Responsive image

Thơ Tú Xương là một bức tranh nhiều vẻ, sinh động về một xã hội thực dân nửa phong kiến. Trong thơ ông có hình bóng con người và sinh hoạt của xã hội phong kiến cũ đã bị thực dân hóa, và có hình bóng những vật mới, những sinh hoạt mới - sản phẩm của xã hội thực dân nửa phong kiến. Thơ Tú Xương là tiếng nói đả kích, châm biếm sâu sắc và dữ dội vào các đối tượng mà ông căm ghét.
Sách giới thiệu các sáng tác tiêu biểu của Tú Xương, chủ yếu là các thể loại Thơ từ lúc ông bắt đầu sự nghiệp cho đến lúc cuối đời.