NGOẠI GIAO NHẬT BẢN

Responsive image

GIỚI THIỆU SÁCH
1. Tác giả
Giáo sư, Tiến sĩ Irie Akira là giảng viên của Đại học Harvard và nhiều trường đại học khác trên thế giới, đồng thời là nhà nghiên cứu – bình luận có uy tín trong lĩnh vực chính trị và lịch sử ngoại giao Mỹ vã thế giới. Ông là người tiên phong nghiên cứu sự tương tác trong lịch sử ngoại giao giữa các nước và đề cao ảnh hưởng về tư tưởng và văn hóa trong sự tương tác này. Ông là người Nhật Bản đầu tiên giữ chức Hội trưởng hội sử học Mỹ (năm 1988).
2. Tác phẩm
Cuốn sách Ngoại giao Nhật Bản – Sự lựa chọn của Nhật Bản trong thời đại toàn cầu hóa thể hiện cách nhìn độc đáo về nền ngoại giao Nhật bản, kết quả quá trình nghien cứu lâu dài và sâu sắc của Tiến sĩ Irie về lịch sử ngoại giao Nhật Bản đặt trong bối cảnh tình hình thế giới biến đổi không ngừng hơn nửa thế kỷ qua. Với bề dày kiến thức về ngoại giao thế giới, đặc biệt là ngoại giao Mỹ, tác giả đã phân tích, so sánh để tìm lời đáp cho câu hỏi về nền tảng tư tưởng của ngoại giao Nhật Bản cận đại. Tác giả cũng đi sâu phân tích vai trò của Nhật Bản trên bàn cờ chính trị - ngoại giao thế giới, đặc biệt là mối quan hệ lịch sử với các nước châu Á.
3. Mục lục
Lời người dịch
Chương tựa: CHẶNG ĐƯỜNG 50 NĂM
Ngoại giao của Nhật Bản 1940 và 1990
Quân sự, kinh tế và văn hóa trong quan hệ quốc tế

Chương I: KẾT THÚC CHIẾN TRANH NHẬT – MỸ
Sự tiêu vong của cường quốc Nhật Bản
Thế giới sau chiến tranh
Nhật Bản dưới sự chiếm đống của Mỹ

Chương II: SỰ KHỞI ĐẦU LẠI CỦA NGOẠI GIAO NHẬT BẢN
Quân sự hóa trong Chiến tranh lạnh
Hiệp ước hòa bình và thể chế San Francisco
Nhu cầu đặc biệt của Triều Tiên và quan hệ thương mại Nhật – Trung

Chương III: MẦM MỐNG CHUNG SỐNG HÒA BÌNH
Thế giới trong thập niên 1950
Con đường dẫn đến bảo đảm an ninh Nhật Mỹ mới
Sự phát triển quan hệ Nhật – Trung
Mở lại quan hệ Nhật – Xô và vấn đề xử lý sau chiến tranh

Chương IV: SỰ NỔI LÊN CỦA THẾ GIỚI THỨ BA
Thế giới ở thập niên 1960
Sự biến động mạnh của kinh tế văn hóa
Ngoại giao tăng gấp đôi thu nhập
Việc đảm bảo an ninh Nhật Mỹ trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế
Sự tìm kiếm trào lưu tư tưởng ngoại giao

Chương V: NGOẠI GIAO THỜI KỲ KINH TẾ KHỦNG HOẢNG
Thế giới thập niên 1970
Khủng hoảng kinh tế quốc tế
Tôn giáo và nhân quyền
Sự biến động trên trường quốc tế và phản ứng của Nhật Bản
Sự nảy sinh mâu thuẫn mậu dịch Nhật – Mỹ
Con đường dẫn đến ngoại giao văn hóa

Chương VI: HƯỚNG TỚI THẾ GIỚI “HẬU CHIẾN TRANH LẠNH”
Sự cáo chung của Chiến tranh lạnh
Thời đại không biên giới (borderless)
Cộng đồng châu Á – Thái Bình Dương
Thời đại toàn cầu hóa và chiến lược của Nhật Bản
Ngoại giao của cường quốc kinh tế
“Nhật Bản đóng góp cho thế giới”

Chương VII: HƯỚNG TỚI THẾ KỶ 21
Lời kết