Đăng nhập | Đăng ký

Tiết kiệm công tìm nghìn nghìn đầu sách
Tìm kiếm bạn sẽ có kết quả nhanh nhất và tối ưu nhất (Hỗ trợ gõ tiếng việt tự động)
   

Tiêu đề Tác giả Nội dung NXB Loại Tất cả
0 Sản phẩm
  
Hỗ trợ khách hàng
04-6 2922 446
Hotline:04 6 2922 446
(7h-21h, cả T7, CN)
info@xbook.com.vn
  
Support Online
Liên hệ hợp tác
Liên hệ hợp tác: Hãy gửi email cho tôi: tuannv@xsoft.com.vn
Đăt hàng, thắc mắc hỏi đáp
Đăt hàng, thắc mắc hỏi đáp:
  Đặt hàng theo yêu cầu
- Tại chức năng này, quý khách có thể gửi thông tin đặt những cuốn sách hay sản phẩm thuộc lĩnh vực kinh doanh của xbook, nhưng do chưa cập nhật lên hệ thống. Hoặc do quý khách chưa tìm được sản phẩm ưng ý, nhưng biết trên thị trường có sách hoặc sản phầm đó.
- XBOOK sẽ tiến hành kiểm tra thông tin yêu cầu của quý khách để đáp ứng nhanh nhất.

    Pháp luật -> Đất đai - Xây dựng
Tiêu đề:  LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 2009 VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH, QUY HOẠCH, GIÁ ĐẤT,..
Mã hàng: PL-DD16
NXB: Lao động    Số trang:840
KT: 19 x 27 cm    TL: 13000 g    Xuất bản:  2009
Giá bán: 298,000đ      Giá gốc:298,000đ
 
XBOOK đơn giản chỉ là "ĐẶT MUA "
Khi nhấn vào nút ĐẶT MUA hệ thống sẽ giao tiếp với quý khách hướng dẫn:Thời gian nhận hàng, cách thanh toán, và nhận hóa đơn hoàn chỉnh nhất.

Tân trường

Đất đai là vấn đề luôn được tất cả các thành phần trong xã hội quan tâm chú ý. Để tạo hành lang pháp lý trong lĩnh vực nêu trên, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Luật Đất đai (sửa đổi, bổ sung năm 2009), Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở (sửa đổi, bổ sung năm 2009).
Nhằm hướng dẫn thực hiện các quy định trong lĩnh vực nêu trên, đặc biệt là việc cấp một loại giấy cho việc sở hữu đất và sở hữu nhà ở là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung Luật đất đai, Chính phủ đã ban hành: Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Nghị định số 105/2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (thay thế Nghị định số 182/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004) và Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành: Thông tư số 19/2009/TT- BTNMT ngày 02/11/2009 quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất.
UBND Thành phố Hà Nội cũng ban hành nhiều văn bản mới hướng dẫn thực hiện trên địa bàn Thành phố như: Quyết định số 110/2009/QĐ-UBND ngày 13/10/2009 về thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội và Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/09/2009 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị nhà nước, doanh nghiệp, cán bộ quản lý cũng như cán bộ làm công tác địa chính và đông đảo nhân dân nắm được những quy định mới nhất về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; bồi thường, đền bù, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, giải quyết khiếu nại về đất đai, nhà ở, Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách “Luật đất đai sửa đổi, bổ sung 2009 và quy định mới nhất về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xử phạt vi phạm hành chính, quy hoạch, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển quyền sử dụng đất 2009-2010”.
Cuốn sách gồm mười phần:
Phần thứ nhất: Quy định chung
Phần thứ hai: Quy định mới nhất về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất
Phần thứ ba: Quy định mới nhất về thống kê, kểm kê đất, điều tra, xác định giá đất và khung giá các loại đất
Phần thứ tư: Quy định mới nhất về Đăng ký thế chấp, bảo lãnh, xác định giá trị quyền sử dụng đất
Phần thứ năm: Quy định mới nhất về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Phần thứ sáu: Quy định mới nhất về tiền sử dụng đất
Phần thứ bẩy: Quy định mới nhất về lệ phí trước bạ nhà, đất
Phần thứ tám: Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Phần thứ chín: Quy định mới nhất về Chính sách hỗ trợ, ưu đãi của nhà nước về đất, quản lý nhà đất và chính sách cải tạo XHCN trước ngày 01/7/1991
Phần thứ mười: Quy định mới nhất về giá các loại đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Gửi ý kiến của bạn về bài này:
Lưu ý : Khi than gia đóng góp ý kiến, mỗi ý kiến nếu được hiển thị quý khách được hưởng 500đ vào tài khoản, để được hưởng điều kiện này, quý khách chỉ cần đăng ký thành viên và đăng nhập để có thể tích lũy tiền trong tài khoản điện tử tại XBOOK
Điện thoại:(Quý khách có thể bỏ qua)

Để lại số điện thoại XBOOK sẽ chăm sóc tốt hơn!
Họ Tên
Email:
Tiêu đề:
OFF Telex

VNI VIQR

Nội dung:
 CÙNG TÁC GIẢ
HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT THỰC HIỆN LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2012
Nhà xuất bản: Lao động
Tác giả: Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường
Giá:325,000đ
LUẬT ĐẤT ĐAI, LUẬT NHÀ Ở LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH..
Nhà xuất bản: Lao động
Tác giả: Bộ tài nguyên, Môi trường
Giá:298,000đ
HỆ THỐNG VĂN BẢN LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII VÀ MỘT SỐ HƯỚNG DẪN MỚI VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
Nhà xuất bản: Lao động
Tác giả: Bộ Tài Nguyên, Môi Trường
Giá:295,000đ
QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ BỒI THƯỜNG, ĐỀN BÙ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, THU TIỀN SỬ DỤNG VÀ KHUNG GIÁ ĐẤT 2008
Nhà xuất bản: Lao động Xã hội
Tác giả: Bộ tài nguyên, môi trường
Giá:298,000đ
 CÙNG THỂ LOẠI
CHÍNH SÁCH MỚI VỀ ĐẤT ĐAI NĂM 2012 - Quy Định Về Cấp Giấy Chứng Nhận, Thu Hồi, Bồi Thường, Hỗ Trợ, Tái Định Cư Và Giải Quyết Khiếu Nại, Xử Lý Vi Phạm Trong Lĩnh Vực Đất Đai
Nhà xuất bản: Lao động
Tác giả:Hệ thống hóa: Gia Hưng
Giá:325,000đ
TỦ SÁCH PHÁP LUẬT - Trình Tự, Thủ Tục Hành Chính Trong Việc Giao Đất, Cho Thuê Đất, Chuyển Mục Đích Sử Dụng Đất, Thu Hồi Đất Và Cấp Giấy Chứng Nhận
Nhà xuất bản: Tư pháp
Tác giả: Nguyên Anh
Giá:19,000đ
CHỈ DẪN TRA CỨU LUẬT ĐẤT ĐAI (Được sửa đổi, bổ sung năm 2009)
Nhà xuất bản: Tư pháp
Tác giả: LS. Nguyễn Văn Trung
Giá:158,000đ
TỦ SÁCH PHÁP LUẬT - Tình Huống Pháp Luật Về Giao Đất, Cho Thuê Đất, Chuyển Mục Đích Sử Dụng Đất Và Thu Hồi Đất
Nhà xuất bản: Tư pháp
Tác giả: Nguyên Anh
Giá:23,000đ
QUYỀN SỬ DỤNG HẠN CHẾ BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ VÀ VẤN ĐỀ TRANH CHẤP RANH GIỚI
Nhà xuất bản: Tư pháp
Tác giả: Trần Thị Huệ
Giá:28,000đ
TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT VỀ CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP, ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
Nhà xuất bản: Tư pháp
Tác giả: Nguyên Anh
Giá:22,000đ
Xem thêm
     Sách
     Top ý kiến mới nhất
 yeu thich truyen helen kylo
Trong bài: HÊLEN - CHUYỆN KỂ VỀ CÁC DANH NHÂN THẾ GIỚI
nguyen viet chinh   18h - 15/6/2012
 helen kylo la mot nguoi vi dai ba da mang anh sang vinh hang cho tat ca ngug nguoi tan tat toi rat cam dong khi doc chuen ve co helen kylo
 tim hieu
Trong bài: THUỶ NGHIỆP CƠ BẢN VÀ THÔNG HIỆU HÀNG HẢI
nguyen van tinh   8h - 14/6/2012
 tim hieu ve day cap thep
 Sách cầm tìm
Trong bài: GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH CAD - CAM PRO-ENGINEER WILDFIRE 5.0 (DÀNH CHO NGƯỜI TỰ HỌC)
Lê Phú Phong   22h - 13/6/2012
 Chào bạn
Bạn cho mình hỏi bạn có sách giáo trình tự học và bài tập có lời giải mastercam 9.0 không bạn nhỉ?
Xin cảm ơn bạn nhìu nhé
 Thuat Tuong So
Trong bài: THUẬT TƯỚNG SỐ CỔ ĐẠI TRUNG QUỐC
Nguyen Van Ngoc   8h - 13/6/2012
 Rõ ràng, thuật tướng số từ lâu đã có sức lôi cuốn mạnh mẽ đối với nhiều người, nhiều giới trên một phạm vi hết sức rộng lớn. Dù muốn hay không, chúng ta cũng không thể phủ nhận đây là một hiện tượng văn hoá đã cắm rễ rất sâu vào đời sống con người. Và chúng ta cũng không thể phê phán nó một cách đơn giản, một chiều. Suy cho cùng, thuật tướng số giống như một thứ khoa học dự báo có pha chút thần bí duy tâm. Chính vì lẽ đó mà nó luôn là vấn đề nóng của xã hội suốt hàng ngàn năm nay.
 Nhan Luan Dai Thong Phu
Trong bài: TỨ KHỐ TOÀN THƯ - NHÂN LUÂN ĐẠI THỐNG PHÚ XEM MẶT BIẾT NGƯỜI
Nguyen Van Ngoc   7h - 13/6/2012
 day la sach co net tuong dong voi dien cam tam the,cuon sach rat co gia tri nhieu mat,vua xem tuong mao vua bat hinh dung,biet nguoi -biet minh,qua nhien huu dung huu muu.
 tải nội dung
Trong bài: QUY HOẠCH DU LỊCH
trần thị ngọc sang   20h - 10/6/2012
 quy hoach du lich vung bien
 hoi dap nguyen li2
Trong bài: HỎI VÀ ĐÁP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN (DÙNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KHỐI KHÔNG CHUYÊN NGÀNH MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH)
nguyen van dong   8h - 9/6/2012
 bieu hien cua gia tri thang du, quy luat gia tri thang du va gia tri hang hoa, quy luat gia tri trong 2 giai doan phat trien cua chu nghia tu ban
 thuy nghiep
Trong bài: THUỶ NGHIỆP CƠ BẢN VÀ THÔNG HIỆU HÀNG HẢI
mr   15h - 8/6/2012
 tim hieu
Tân trường
HỖ TRỢ
04-6 2922 446
Liên hệ hợp tác
Liên hệ hợp tác: Hãy gửi email cho tôi: tuannv@xsoft.com.vn
Đăt hàng, thắc mắc hỏi đáp
Đăt hàng, thắc mắc hỏi đáp:
 XBOOK ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ ĐẶT MUA
 Miễn phí vận chuyển trên 90,000 nội thành Hà Nội. Hỗ trợ 5% giá hàng hoặc miễn phí vận chuyển cho đơn hàng trên 180,000 đ
 Cam kế bán bằng hoặc rẻ hơn giá bìa.
 Hãy nhấn nút đặt mua hệ thống hoàn toàn hướng dẫn đặt mua, phương thức nhận hàng, thanh toán và thời gian nhận hàng.
 Đặt hàng không cần đăng ký đăng nhập.
 CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
  Đinh Văn Mẹo
  Hỏi:Tôi có mua được sách không?
  Cao Thị Vân Anh
  Hỏi:Hỗ trợ phí vận chuyển???
  Nguyễn Xuân Thức
  Hỏi:cần giãi đáp
  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
  Hỏi:Hết hàng

Hỗ trợ khách hàng
Hotline:04 6 2922 446
(7h-21h, cả T7, CN)
info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
Office:
Thời gian liên hệ: Thứ Hai - thứ Sáu, 8:00 - 18:00 và thứ Bảy, 8:00 - 12:00 (trừ các ngày nghỉ và ngày lễ).

© 2007-2012, XBOOK.COM.VN, Inc