LUẬT QUẢN LÝ THUẾ, CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2011 CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH (Mới nhất)

Responsive image

Tiếp tục hoàn thiện chính sách thuế mới nhằm đảm bảo an sinh xã hội, giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp, vừa qua nhiều văn bản mới trong lĩnh vực này đã được ban hành. Nhằm kịp thời cung cấp cho các cơ quan doanh nghiệp những quy định mới nhất về lĩnh vực nói trên, NXB Tài chính giới thiệu cuốn sách "Luật Quản Lý Thuế, Chính Sách Thuế Mới 2011 Các Văn Bản Hướng DẫnThi Hành (Mới nhất)"
Nội dung cuốn sách gồm có các phần quan trọng sau:
Phần I: Các văn bản hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ
Phần II: Thuế giá trị gia tăng
Phần III: Thuế thu nhập doanh nghiệp
Phần IV: Thuế thu nhập cá nhân
Phần V: Hướng dẫn mới nhất về Luật quản lý thuế
Phần IV: Các quy định mới có liên quan