Đăng nhập | Đăng ký

Tiết kiệm công tìm nghìn nghìn đầu sách
Tìm kiếm bạn sẽ có kết quả nhanh nhất và tối ưu nhất (Hỗ trợ gõ tiếng việt tự động)
   

Tiêu đề Tác giả Nội dung NXB Loại Tất cả
0 Sản phẩm
  
Hỗ trợ khách hàng
04-6 2922 446
Hotline:04 6 2922 446
(7h-21h, cả T7, CN)
info@xbook.com.vn
  
Support Online
Liên hệ hợp tác
Liên hệ hợp tác: Hãy gửi email cho tôi: tuannv@xsoft.com.vn
Đăt hàng, thắc mắc hỏi đáp
Đăt hàng, thắc mắc hỏi đáp:
  Đặt hàng theo yêu cầu
- Tại chức năng này, quý khách có thể gửi thông tin đặt những cuốn sách hay sản phẩm thuộc lĩnh vực kinh doanh của xbook, nhưng do chưa cập nhật lên hệ thống. Hoặc do quý khách chưa tìm được sản phẩm ưng ý, nhưng biết trên thị trường có sách hoặc sản phầm đó.
- XBOOK sẽ tiến hành kiểm tra thông tin yêu cầu của quý khách để đáp ứng nhanh nhất.

    Kinh tế -> Kế toán - Kiểm toán
Tiêu đề:  KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC
Mã hàng: KT-KT127
Tác giả: Trần Phước
NXB: Tài chính    Số trang:536
KT: 16x24cm    TL: 680 g    Xuất bản:  Quý III/2009
Giá bán: 95,000đ      Giá gốc:95,000đ
 
XBOOK đơn giản chỉ là "ĐẶT MUA "
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới
Khi nhấn vào nút ĐẶT MUA hệ thống sẽ giao tiếp với quý khách hướng dẫn:Thời gian nhận hàng, cách thanh toán, và nhận hóa đơn hoàn chỉnh nhất.

Tân trường

Trong các tổ chức đơn vị thuộc lĩnh vực hoạt động của Nhà nước (cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo; Y tế, Văn hóa, Thể thao, Nông lâm thủy lợi…, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp có sử dụng và không sử dụng kinh phí Nhà nước…) công tác tài chính, kế toán có vị trí cực kỳ quan trọng, quyết định tình hình tài chính, ngân sách của đơn vị.
Thực hiện Luật Kế toán đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2003 và Chủ tịch nước công bố theo Lệnh số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 về “Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán Nhà nước”, Bộ Tài Chính đã ban hành Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp trong cả nước từ  năm tài chính 2006 theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006. Các văn bản pháp luật này đã quy định rất cụ thể tổ chức bộ máy kế toán và chế độ kế toán hành chính sự nghiệp cũng như trách nhiệm, quyền hạn, tiêu chuẩn và điều kiện của người làm kế toán, kế toán trưởng đơn vị kế toán Nhà nước.
Nhằm trang bị, cập nhật và hệ thống hóa những kiến thức cơ bản chuyên sâu về quản lý kinh tế, tài chính, ngân sách, kế toán, kiểm toán cho các học sinh - sinh viên, những người làm kế toán, kế toán trưởng. Tập thể giảng viên Khoa Kế toán Kiểm toán đã tổ chức biên soạn giáo trình này.
Giáo trình được chủ biên bởi PGS.TS Phạm Văn Đăng, Phó Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán - Bộ Tài chính, đồng chủ biên là TS. Trần Phước, Trưởng khoa Kế toán Kiểm toán – Trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM, cùng với các giảng viên trong bộ môn Kế toán: Th.S Nguyễn Kính; ThS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh tham gia biên soạn.'


MỤC LỤC

Lời giới thiệu......................................................................................... 5
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI CHÍNH ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP  7
Mục tiêu chương 1. 7
PHẦN A.. 7
1.1 Khái niệm, đặc điểm đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN) sử dụng ngân sách Nhà nước  7
1.1.1. Khái niệm.. 7
1.1.2. Đặc điểm hoạt động tài chính của đơn vị hành chính sự nghiệp. 8
1.1.3. Phân  loại đơn vị hành chính sự nghiệp. 9
1.1.4. Quy trình quản lý tài chính của các đơn vị hành chính sự nghiệp. 10
1.1.5. Nguyên tắc quản lý tài chính. 11
1.1.6. Phương pháp quản lý tài chính. 11
1.2. Nội dung thu chi ngân sách Nhà nước. 12
1.2.1. Nội dung thu. 12
1.2.2. Nội dung chi 13
1.2.3 Quyết toán thu, chi tài chính. 14


PHẦN B.. 15
1.1. Nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp. 15
1.1.1. Phạm vi và đối tượng áp dụng kế toán hành chính sự nghiệp. 15
1.1.2. Nhiệm vụ kế toán hành chính sự nghiệp. 16
1.1.3. Nội dung công tác kế toán hành chính - sự nghiệp. 16
1.2. Tổ chức công tác kế toán hành chính sự nghiệp. 17
1.2.1. Chứng từ kế toán áp dụng hành chính - sự nghiệp. 17
1.2.2. Danh mục chứng từ kế toán. 22
1.3. Tài khoản kế toán áp dụng cho đơn vị hành chính sự nghiệp. 26
1.3.1. Tài khoản và hệ thống tài khoản kế toán. 26
1.3.2. Phân loại hệ thống tài khoản kế toán. 27
1.3.3. Lựa chọn áp dụng hệ thống tài khoản. 28
1.3.4. Danh mục hệ thống tài khoản kế toán. 28
1.4. Sổ Kế toán và hình thức kế toán áp dụng cho đơn vị hành chính sự nghiệp  37
1.5. Tổ chức bộ máy kế toán hành chính - sự nghiệp. 54


CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH Ở ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP. 56
Mục tiêu chương 2: 56
2.1. Kế toán tiền mặt 56
2.1.1. Nguyên tắc kế toán tiền mặt 56
2.1.2. Chứng từ kế toán sử dụng: 57
2.1.3. Tài khoản sử dụng. 57
2.1.4. Phương pháp kế toán tiền mặt 57
2.2. Kế toán tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc. 66
2.2.1. Nguyên tắc kế toán tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc. 66
2.2.2. Chứng từ kế toán sử dụng. 67
2.2.3. Tài khoản sử dụng. 67
2.2.4. Phương pháp kế toán tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc. 68
2.3. Kế toán tiền đang chuyển. 73
2.3.1. Nguyên tắc kế toán tiền đang chuyển. 73
2.3.2. Chứng từ kế toán sử dụng: 74
2.3.3. Tài khoản sử dụng: 74
2.3.4. Phương pháp kế toán tiền đang chuyển. 74
2.4. Kế toán đầu tư tài chính ngắn hạn: 76
2.4.1. Nguyên tắc kế toán đầu tư tài chính ngắn hạn. 77
2.4.2. Chứng từ kế toán sử dụng. 77
2.4.3. Tài khoản kế toán sử dụng. 77
2.4.4. Phương pháp kế toán đầu tư  tài chính ngắn hạn. 78
BÀI TẬP CHƯƠNG 2. 83
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP CHƯƠNG 2. 88


CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN
         PHẨM, HÀNG HÓA.. 89
Mục tiêu chương 3: 89
3.1 Kế toán nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ. 89
3.1.1. Nguyên tắc kế toán vật liệu, dụng cụ. 89
3.1.2. Phương pháp kế toán nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ. 91
3.2 Kế toán sản phẩm, hàng hóa. 100
3.2.1. Nguyên tắc kế toán sản phẩm, hàng hóa. 100
3.2.2. Phương pháp kế toán sản phẩm, hàng hóa. 101
BÀI TẬP CHƯƠNG 3. 107
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP CHƯƠNG 3. 112


CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN   113
Mục tiêu chương 4: 113
4.1. Kế toán Tài sản cố định hữu hình. 113
4.1.1. Nguyên tắc kế toán TSCĐ hữu hình. 113
4.1.2. Chứng từ kế toán sử dụng: 115
4.1.3. Tài khoản sử dụng. 115
4.1.4. Phương pháp kế toán TSCĐ hữu hình. Một số hoạt động kinh tế chủ yếu  117
4.2. Kế toán tài sản cố định vô hình. 131
4.2.1. Nguyên tắc kế toán TSCĐ vô hình. 131
4.2.2. Chứng từ kế toán sử dụng. 132
4.2.3. Tài khoản sử dụng. 132
4.2.4. Phương pháp kế toán TSCĐ vô hình. 132
4.3. Kế toán hao mòn tài sản cố định. 137
4.3.1. Nguyên tắc kế toán hao mòn TSCĐ.. 137
4.3.2. Chứng từ kế toán sử dụng. 137
4.3.3. Tài khoản sử dụng. 138
4.3.4. Phương pháp kế toán hao mòn TSCĐ vô hình. 138
4.4. Kế toán xây dựng cơ bản dở dang và sửa chữa lớn TSCĐ.. 139
4.4.1. Nguyên tắc kế toán đầu tư XDCB dở dang và sửa chữa lớn TSCĐ   139
4.4.2. Chứng từ kế toán sử dụng. 141
4.4.3. Tài khoản sử dụng.............................................................. 141
4.4.4. Phương pháp kế toán XDCB dở dang và sửa chữa
lớn TSCĐ.. 141
4.5. Kế toán đầu tư tài chính dài hạn. 153
4.5.1. Nguyên tắc kế toán đầu tư tài chính dài hạn. 154
4.5.2. Chứng từ kế toán sử dụng. 156
4.5.3. Tài khoản kế toán sử dụng. 156
4.5.4. Phương pháp kế toán. 156
BÀI TẬP CHƯƠNG 4. 163
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP CHƯƠNG 4. 168


CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN.. 169
Mục tiêu chương 5. 169
5.1. Kế toán các khoản nợ phải thu. 169
5.1.1. Nguyên tắc kế toán các khoản nợ phải thu. 169
5.1.2. Chứng từ kế toán sử dụng: 170
5.1.3. Tài khoản sử dụng: 170
5.1.4. Phương pháp kế toán: 170
5.2. Kế toán tạm ứng. 179
5.2.1. Nguyên tắc kế toán tạm ứng: 179
5.2.2. Chứng từ kế toán sử dụng: 179
5.2.3. Tài khoản sử dụng: 179
5.2.4. Phương pháp kế toán các khoản tạm ứng: 179
5.3. Kế toán các khoản cho vay. 182
5.3.1. Nguyên tắc kế toán các khoản cho vay: 182
5.3.2. Chứng từ kế toán sử dụng: 182
5.3.3. Tài khoản sử dụng: 182
5.3.4. Phương pháp kế toán cho vay. 183
5.4. Kế toán kinh phí cấp cho cấp dưới 185
5.4.1. Nguyên tắc kế toán kinh phí cấp cho cấp dưới: 185
5.4.2. Chứng từ kế toán sử dụng: 185
5.4.3. Tài khoản sử dụng: 185
5.4.4. Phương pháp kế toán kinh phí cấp cho cấp dưới: 185
5.5. Kế toán các khoản phải trả. 188
5.5.1. Kế toán các khoản phải trả người cung cấp, phải trả nợ vay và phải trả khác  188
5.5.2. Kế toán các khoản phải nộp theo lương. 194
5.5.3. Kế toán các khoản phải nộp Nhà nước. 196
5.6. Kế toán phải trả viên chức. 207
5.6.1. Nguyên tắc kế toán các khoản thanh toán với CNVC. 207
5.6.2. Chứng từ kế toán sử dụng: 207
5.6.3. Tài khoản sử dụng: 208
5.6.4. Phương pháp kế toán phải trả viên chức: 208
5.7. Kế toán phải trả các đối tượng khác. 212
5.7.1. Nguyên tắc kế toán phải trả các đối tượng khác. 212
5.7.2. Chứng từ kế toán sử dụng. 212
5.7.3. Tài khoản sử dụng. 212
5.7.4. Phương pháp kế toán phải trả các đối tượng khác. 212
5.8. Kế toán các khoản phải trả tạm ứng kinh phí 213
5.8.1. Nguyên tắc kế toán phải trả tạm ứng kinh phí 213
5.8.2. Chứng từ kế toán sử dụng. 213
5.8.3. Tài khoản kế toán sử dụng. 214
5.8.4. Phương pháp kế toán tạm ứng kinh phí 214
5.9. Kế toán kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau. 215
5.9.1. Nguyên tắc kế toán kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau: 215
5.9.2. Chứng từ kế toán sử dụng. 216
5.9.3. Tài khoản sử dụng. 216
5.9.4. Phương pháp kế toán kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau. 217
5.10. Kế toán các khoản thanh toán nội bộ. 220
5.10.1. Nguyên tắc kế toán thanh toán nội bộ. 220
5.10.2. Chứng từ kế toán sử dụng. 220
5.10.3. Tài khoản sử dụng. 221
5.10.4. Phương pháp kế toán các khoản thanh toán nội bộ. 221
BÀI TẬP CHƯƠNG 5. 224
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP CHƯƠNG 5. 230


CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ. 231
Mục tiêu chương 6: 231
6.1. Kế toán nguồn kinh phí hoạt động. 231
6.1.1. Nguyên tắc kế toán nguồn kinh phí hoạt động: 231
6.1.2. Chứng từ kế toán sử dụng. 233
6.1.3. Tài khoản sử dụng.............................................................. 233
6.1.4. Phương pháp kế toán nguồn kinh phí hoạt động. 233
6.2. Kế toán nguồn vốn kinh doanh. 242
6.2.1. Nguyên tắc kế toán nguồn vốn kinh doanh: 242
6.2.2. Chứng từ kế toán sử dụng. 242
6.2.3. Tài khoản sử dụng: 243
6.2.4. Phương pháp kế toán nguồn vốn kinh doanh: 243
6.3. Kế toán nguồn kinh phí dự án. 244
6.3.1. Nguyên tắc kế toán nguồn kinh phí dự án: 244
6.3.2. Chứng từ kế toán sử dụng. 245
6.3.3. Tài khoản sử dụng: 245
6.3.4. Phương pháp kế toán nguồn kinh phí dự án: 246
6.4. Kế toán nguồn kinh phí đầu tư XDCB.. 251
6.4.1. Nguyên tắc kế toán nguồn kinh phí đầu tư
 XDCB.. 251
6.4.2. Chứng từ kế toán sử dụng. 251
6.4.3. Tài khoản sử dụng: 252
6.4.4. Phương pháp kế toán nguồn kinh phí đầu tư XDCB. 252
6.5. Kế toán nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của nhà nước. 255
6.5.1. Nguyên tắc kế toán nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của nhà nước. 255
6.5.2. Chứng từ kế toán sử dụng. 256
6.5.3. Tài khoản kế toán sử dụng. 256
6.5.4.Phương pháp kế toán nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của nhà nước. 256
6.6. Kế toán nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.. 259
6.6.1. Nguyên tắc kế toán nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ: 259
6.6.2. Chứng từ kế toán sử dụng. 259
6.6.3. Tài khoản sử dụng: 259
6.6.4. Phương pháp kế toán nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ: 260
6.7. Kế toán quỹ cơ quan. 263
6.7.1. Nguyên tắc kế toán quỹ cơ quan. 263
6.7.2. Chứng từ kế toán sử dụng. 263
6.7.3. Tài khoản sử dụng. 263
6.7.4. Phương pháp kế toán các quỹ. 264
6.8. Kế toán chênh lệch đánh giá lại, chênh lệch tỷ giá, chênh lệch thu chi chưa xử lý. 267
6.8.1. Nguyên tắc kế toán. 267
6.8.2. Chứng từ kế toán sử dụng. 269
6.8.3. Tài khoản kế toán sử dụng. 269
6.8.4. Phương pháp kế toán các khoản chênh lệch. 270
6.9. Kế toán các khoản thu - chi hoạt động hành chính sự nghiệp. 281
6.9.1. Kế toán các khoản thu qua ngân sách. 281
6.9.2. Kế toán các khoản thu chưa qua ngân sách. 289
BÀI TẬP CHƯƠNG 6. 293
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP CHƯƠNG 6. 297


CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CHI HÀNH
         CHÍNH SỰ NGHIỆP. 298
Mục tiêu chương 7. 298
7.1. Kế toán các khoản chi hoạt động. 298
7.1.1. Kế toán chi phí trả trước. 298
7.1.2. Kế toán chi hoạt động. 301
7.2. Kế toán chi dự án. 309
7.2.1. Nguyên tắc kế toán chi dự án. 309
7.2.2. Chứng từ kế toán sử dụng. 310
7.2.3. Tài khoản sử dụng: 310
7.2.4. Phương pháp kế toán chi dự án. 311
7.3. Kế toán chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước. 313
7.3.1. Nguyên tắc kế toán chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước. 313
7.3.2. Chứng từ kế toán sử dụng. 314
7.3.3. Tài khoản kế toán sử dụng. 314
7.3.4. Phương pháp kế toán chi theo đơn đặt hàng của nhà nước. 314
BÀI TẬP CHƯƠNG 7. 317


CHƯƠNG 8: KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
          KINH DOANH.. 320
Mục tiêu Chương 8. 320
8.1. Kế toán thu hoạt động sản xuất kinh doanh. 320
8.1.1. Nguyên tắc kế toán thu hoạt động sản xuất kinh doanh. 320
8.1.2. Chứng từ kế toán sử dụng. 321
8.1.3. Tài khoản sử dụng. 321
8.1.4. Phương pháp kế toán thu hoạt động sản xuất kinh doanh. 321
8.2. Kế toán chi hoạt động sản xuất kinh doanh. 326
8.2.1. Nguyên tắc Kế toán chi hoạt động sản xuất kinh doanh. 326
8.2.2. Chứng từ kế toán sử dụng. 327
8.2.3. Tài khoản sử dụng: 327
8.2.4. Phương pháp kế toán chi hoạt động SXKD: 327
BÀI TẬP CHƯƠNG 8. 334


CHƯƠNG 9: BÁO CÁO TÀI CHÍNH.. 337
Mục tiêu Chương 9. 337
9.1. Mục đích lập Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách đơn vị HCSN   337
9.2. Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách. 337
9.2.1. Trách nhiệm của các đơn vị trong việc lập, nộp báo cáo tài chính. 338
9.2.2. Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách  339
9.2.3. Kỳ hạn lập báo cáo tài chính. 340
9.2.4. Kỳ hạn lập báo cáo quyết toán ngân sách. 340
9.2.5. Thời hạn nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách. 340
9.2.6. Danh mục báo cáo. 341
9.3. Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính. 343
9.3.1. Phương pháp lập báo cáo tài chính đơn vị kế toán cấp III 343
9.3.2. Phương pháp lập báo cáo tài chính đơn vị cấp I, cấp II 353


CHƯƠNG 10: KẾ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ
           HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KHO BẠC.. 356
Mục tiêu chương 10.......................................................................... 356
10.1. Kế toán thu ngân sách Nhà nước. 356
10.1.1. Nội dung, phương thức thu ngân sách Nhà nước. 356
10.1.2.  Thủ tục thu nộp và xử lý chứng từ thu ngân sách. 357
10.1.3. Phương pháp kế toán thu ngân sách Nhà nước. 358
10.2. Kế toán chi ngân sách Nhà nước. 363
10.2.1. Nội dung chi và chứng từ kế toán chi 363
10.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng. 365
10.2.3. Phương pháp kế toán các khoản chi ngân sách
   Nhà nước. 365
10.3. Kế toán ghi thu, ghi chi ngân sách Nhà nước. 374
10.3.1. Nội dung và xử lý chứng từ. 374
10.3.2. Tài khoản kế toán sử dụng. 376
10.3.3. Phương pháp kế toán ghi thu, ghi chi ngân sách. 376
10.4. Kế toán cân đối thu, chi ngân sách Nhà nước. 376
10.4.1. Tài khoản kế toán sử dụng. 376
10.4.2. Phương pháp kế toán cân đối thu chi ngân sách Nhà nước. 377
10.4.3. Phương pháp cân đối thu, chi ngân sách các cấp và xử lý kết dư. 379
10.5. Kế toán quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng. 381
10.5.1. Nội dung, chứng từ kế toán quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng. 381
10.5.2. Tài khoản kế toán sử dụng. 382
10.5.3. Phương pháp kế toán quỹ hoàn thuế giá trị gia
   tăng. 383
10.6. Kế toán quỹ dự trữ tài chính Nhà nước. 384
10.6.1. Nội dung và chứng từ kế toán quỹ dự trữ tài chính Nhà nước. 384
10.6.2. Tài khoản kế toán sử dụng. 385
10.6.3. Phương pháp kế toán. 385
10.7. Kế toán tiền gửi của các đơn vị, tổ chức ở kho bạc Nhà nước. 388
10.7.1. Đối tượng, hình thức và thủ tục mở tài khoản: 388
10.7.2. Tài khoản kế toán sử dụng. 389
10.7.3. Phương pháp kế toán. 390
10.8. Kế toán tiền, tài sản tạm thu, tạm giữ tại kho bạc. 391
10.8.1. Nội dung và chứng từ kế toán tiền, tài sản tạm thu, tạm giữ tại kho bạc. 391
10.8.2. Tài khoản kế toán sử dụng. 391
10.8.3. Phương pháp kế toán. 392
10.9. Kế toán các khoản vay nợ của Nhà nước thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ  392
10.9.1. Các loại trái phiếu và phương thức phát hành trái phiếu Chính phủ  392
10.9.2. Tài khoản kế toán sử dụng. 393
10.9.3. Phương pháp kế toán. 395
10.10. Kế toán các khoản vay nợ khác của Chính phủ. 407
10.11 Kế toán thanh toán qua KBNN (không dùng tiền mặt) giữa các đơn vị khách hàng. 409
10.11.1. Kế toán các khoản thanh toán bằng Uỷ nhiệm
    chi (UNC) chuyển tiền. 409
10.11.2. Kế toán các khoản thanh toán bằng ủy
     nhiệm thu. 410
10.11.3. Kế toán các khoản thanh toán bằng séc
     chuyển khoản. 413
10.11.4. Kế toán các khoản thanh toán bằng séc bảo
    chi (SBC) 416
10.12. Kế toán thanh toán giữa KBNN với KBNN, giữa KBNN với ngân hàng  418
10.12.1. Kế toán thanh toán LKB.. 418
10.12.2. Kế toán thanh toán bù trừ. 428
10.13. Kế toán thanh toán vốn đầu tư. 440
10.13.1. Nội dung thanh toán và chứng từ thanh toán vốn đầu tư. 440
10.13.2. Tài khoản kế toán sử dụng. 442
10.13.3. Phương pháp kế toán. 442
10.14 Kế toán vốn bằng tiền. 449
10.14.1. Nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền. 449
10.14.2. Kế toán vốn bằng tiền Việt Nam.. 449
10.15. Kế toán điều hòa vốn KBNN.. 453
10.15.1. Nguyên tắc kế toán điều hòa vốn KBNN.. 453
10.15.2. Phương pháp kế toán điều hòa vốn KBNN bằng VNĐ hoặc ngoại tệ  453
10.16. Quyết toán vốn thanh toán KBNN.. 455
10.16.1. Nguyên tắc kế toán quyết toán vốn KBNN.. 455
10.16.2. Phương pháp kế toán. 455


CHƯƠNG 11: KẾ TOÁN CÁC ĐƠN VỊ ĐẶC THÙ
         THUỘC LĨNH VỰC KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC.. 458
Mục tiêu Chương 11. 458
11.1. Kế toán ngân sách và Tài chính xã. 458
11.1.1. Chứng từ kế toán: 458
11.1.2. Tài khoản kế toán sử dụng. 459
11.1.3. Các nghiệp vụ kế toán chủ yếu. 459
11.1.4. Sổ kế toán. 462
11.2. Kế toán dự trữ quốc gia. 462
11.2.1. Chứng từ kế toán. 462
11.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng. 462
11.2.3. Các nghiệp vụ kế toán chủ yếu. 463
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM - BÀI TẬP
TỔNG HỢP CÁC CHƯƠNG.. 470
A.   Câu hỏi trắc nghiệm.. 470
B.   Bài tập. 501

Gửi ý kiến của bạn về bài này:
Lưu ý : Khi than gia đóng góp ý kiến, mỗi ý kiến nếu được hiển thị quý khách được hưởng 500đ vào tài khoản, để được hưởng điều kiện này, quý khách chỉ cần đăng ký thành viên và đăng nhập để có thể tích lũy tiền trong tài khoản điện tử tại XBOOK
Điện thoại:(Quý khách có thể bỏ qua)

Để lại số điện thoại XBOOK sẽ chăm sóc tốt hơn!
Họ Tên
Email:
Tiêu đề:
OFF Telex

VNI VIQR

Nội dung:
 CÙNG TÁC GIẢ
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Nhà xuất bản: Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh
Tác giả: Phạm Văn Dược, Trần Phước
Giá:55,000đ
GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN - Lý Thuyết, Câu Hỏi Trắc Nghiệm, Bài Tập & Bài Giải (Tái bản lần 2 có chỉnh lý và bổ sung)
Nhà xuất bản: Thống kê
Tác giả: Trần Phước
Giá:57,000đ
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (Dành cho khối không chuyên ngành Kế toán - Lý thuyết - Bài tập và Bài giải mẫu)
Nhà xuất bản: Tài chính
Tác giả: Trần Phước
Giá:99,000đ
 CÙNG THỂ LOẠI
THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ NĂM 2011 (Áp Dụng Cho Các Doanh Nghiệp Việt Nam)
Nhà xuất bản: Giao thông Vận tải
Tác giả: Võ Văn Nhị
Giá:175,000đ
26 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM (2001 - 2006)
Nhà xuất bản: Tài chính
Tác giả: Bộ Tài Chính
Giá:89,000đ
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH - Lý Thuyết Và Bài Tập
Nhà xuất bản: Lao động Xã hội
Tác giả: Phan Đức Dũng
Giá:198,000đ
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRÊN SỔ KẾ TOÁN
Nhà xuất bản: Tài chính
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Giá:180,000đ
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
Nhà xuất bản: Đại học KTQD
Tác giả: Bộ Tài Chính
Giá:199,000đ
HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN - Tập 2
Nhà xuất bản: Phương đông
Tác giả: Nhiều tác giả
Giá:75,000đ
Xem thêm
     Sách
     Top ý kiến mới nhất
 yeu thich truyen helen kylo
Trong bài: HÊLEN - CHUYỆN KỂ VỀ CÁC DANH NHÂN THẾ GIỚI
nguyen viet chinh   18h - 15/6/2012
 helen kylo la mot nguoi vi dai ba da mang anh sang vinh hang cho tat ca ngug nguoi tan tat toi rat cam dong khi doc chuen ve co helen kylo
 tim hieu
Trong bài: THUỶ NGHIỆP CƠ BẢN VÀ THÔNG HIỆU HÀNG HẢI
nguyen van tinh   8h - 14/6/2012
 tim hieu ve day cap thep
 Sách cầm tìm
Trong bài: GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH CAD - CAM PRO-ENGINEER WILDFIRE 5.0 (DÀNH CHO NGƯỜI TỰ HỌC)
Lê Phú Phong   22h - 13/6/2012
 Chào bạn
Bạn cho mình hỏi bạn có sách giáo trình tự học và bài tập có lời giải mastercam 9.0 không bạn nhỉ?
Xin cảm ơn bạn nhìu nhé
 Thuat Tuong So
Trong bài: THUẬT TƯỚNG SỐ CỔ ĐẠI TRUNG QUỐC
Nguyen Van Ngoc   8h - 13/6/2012
 Rõ ràng, thuật tướng số từ lâu đã có sức lôi cuốn mạnh mẽ đối với nhiều người, nhiều giới trên một phạm vi hết sức rộng lớn. Dù muốn hay không, chúng ta cũng không thể phủ nhận đây là một hiện tượng văn hoá đã cắm rễ rất sâu vào đời sống con người. Và chúng ta cũng không thể phê phán nó một cách đơn giản, một chiều. Suy cho cùng, thuật tướng số giống như một thứ khoa học dự báo có pha chút thần bí duy tâm. Chính vì lẽ đó mà nó luôn là vấn đề nóng của xã hội suốt hàng ngàn năm nay.
 Nhan Luan Dai Thong Phu
Trong bài: TỨ KHỐ TOÀN THƯ - NHÂN LUÂN ĐẠI THỐNG PHÚ XEM MẶT BIẾT NGƯỜI
Nguyen Van Ngoc   7h - 13/6/2012
 day la sach co net tuong dong voi dien cam tam the,cuon sach rat co gia tri nhieu mat,vua xem tuong mao vua bat hinh dung,biet nguoi -biet minh,qua nhien huu dung huu muu.
 tải nội dung
Trong bài: QUY HOẠCH DU LỊCH
trần thị ngọc sang   20h - 10/6/2012
 quy hoach du lich vung bien
 hoi dap nguyen li2
Trong bài: HỎI VÀ ĐÁP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN (DÙNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KHỐI KHÔNG CHUYÊN NGÀNH MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH)
nguyen van dong   8h - 9/6/2012
 bieu hien cua gia tri thang du, quy luat gia tri thang du va gia tri hang hoa, quy luat gia tri trong 2 giai doan phat trien cua chu nghia tu ban
 thuy nghiep
Trong bài: THUỶ NGHIỆP CƠ BẢN VÀ THÔNG HIỆU HÀNG HẢI
mr   15h - 8/6/2012
 tim hieu
Tân trường
HỖ TRỢ
04-6 2922 446
Liên hệ hợp tác
Liên hệ hợp tác: Hãy gửi email cho tôi: tuannv@xsoft.com.vn
Đăt hàng, thắc mắc hỏi đáp
Đăt hàng, thắc mắc hỏi đáp:
 XBOOK ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ ĐẶT MUA
 Miễn phí vận chuyển trên 90,000 nội thành Hà Nội. Hỗ trợ 5% giá hàng hoặc miễn phí vận chuyển cho đơn hàng trên 180,000 đ
 Cam kế bán bằng hoặc rẻ hơn giá bìa.
 Hãy nhấn nút đặt mua hệ thống hoàn toàn hướng dẫn đặt mua, phương thức nhận hàng, thanh toán và thời gian nhận hàng.
 Đặt hàng không cần đăng ký đăng nhập.
 CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
  Đinh Văn Mẹo
  Hỏi:Tôi có mua được sách không?
  Cao Thị Vân Anh
  Hỏi:Hỗ trợ phí vận chuyển???
  Nguyễn Xuân Thức
  Hỏi:cần giãi đáp
  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
  Hỏi:Hết hàng

Hỗ trợ khách hàng
Hotline:04 6 2922 446
(7h-21h, cả T7, CN)
info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
Office:
Thời gian liên hệ: Thứ Hai - thứ Sáu, 8:00 - 18:00 và thứ Bảy, 8:00 - 12:00 (trừ các ngày nghỉ và ngày lễ).

© 2007-2012, XBOOK.COM.VN, Inc