Đăng nhập | Đăng ký

Tiết kiệm công tìm nghìn nghìn đầu sách
Tìm kiếm bạn sẽ có kết quả nhanh nhất và tối ưu nhất (Hỗ trợ gõ tiếng việt tự động)
   

Tiêu đề Tác giả Nội dung NXB Loại Tất cả
0 Sản phẩm
  
Hỗ trợ khách hàng
04-6 2922 446
Hotline:04 6 2922 446
(7h-21h, cả T7, CN)
info@xbook.com.vn
  
Support Online
Liên hệ hợp tác
Liên hệ hợp tác: Hãy gửi email cho tôi: tuannv@xsoft.com.vn
Đăt hàng, thắc mắc hỏi đáp
Đăt hàng, thắc mắc hỏi đáp:
  Đặt hàng theo yêu cầu
- Tại chức năng này, quý khách có thể gửi thông tin đặt những cuốn sách hay sản phẩm thuộc lĩnh vực kinh doanh của xbook, nhưng do chưa cập nhật lên hệ thống. Hoặc do quý khách chưa tìm được sản phẩm ưng ý, nhưng biết trên thị trường có sách hoặc sản phầm đó.
- XBOOK sẽ tiến hành kiểm tra thông tin yêu cầu của quý khách để đáp ứng nhanh nhất.

    Ngoại ngữ -> Tiếng Đức
Tiêu đề:  NGỮ PHÁP TIẾNG ĐỨC
Mã hàng: NN-TD03
Tác giả: Nguyễn Quang
NXB: Hà Nội    Số trang:284
KT: 14 x 20cm    TL: 280 g    Xuất bản:  Quý III/2002
Giá bán: 28,000đ      Giá gốc:28,000đ
 
XBOOK đơn giản chỉ là "ĐẶT MUA "
Khi nhấn vào nút ĐẶT MUA hệ thống sẽ giao tiếp với quý khách hướng dẫn:Thời gian nhận hàng, cách thanh toán, và nhận hóa đơn hoàn chỉnh nhất.

Tân trường

Sách trình bày một cách hệ thống các loại từ, trong đó nêu lên đầy đủ các quy tắc ngữ pháp cơbản. Mỗi từ loại được phân tích rõ về đặc điểm, chức năng, sự biến đổi, cách sử dụng và vị trí của chúng trong câu thông qua các công thức, ví dụ có nội dung gắn liền với thực tế bằng tiếng Việt và tiếng Đức, các bảng tổng hợp… giúp người học dễ hiểu, tra cứu tiện lợi vá áp dụng dễ dàng vào học tập hoặc sử dụng tiếng Đức trong công việc hằng ngày.

MỤC LỤC
Lời nhà xuất bản
Lời nói đầu
Chương I. Danh từ và quán từ
I. Định nghĩa
II. Cách dùng quán từ
1.Dùng quán từ không xác định
2.Dùng quán từ xác định
3.Không dùng quán từ
III. Cách
1.Cách 1
2.Cách 4
3.Cách 3
4.Cách 2
Chương II. Động từ
A.Định nghĩa và phân loại
I.Phân loại
1. Ngoại động từ
2. Nội động từ
3. Động từ yếu
4. Động từ mạnh và động từ bất quy tắc
5. Động từ chỉ cách thức
6. Động từ giúp đỡ
7. Động từ phản thân
8. Động từ ghép
B. Các phạm trù ngữ pháp của động từ
C. Chia động từ ở cách thức trần trực cách thể chủ động
I. Thì hiện tại
1. Động từ yếu
2. Động từ mạnh
3. Trợ động từ haben, sein, werden và các động từ lassen, wissen, tun
4. Động từ chỉ cách thức
5. Động từ ghép
II.Thì quá khứ Perfekt
1.Thì quá khứ Perfekt với haben
2.Thì quá khứ Perfekt với sein
3.Cách dùng werden và lassen ở thì Perfekt
III. Thì quá khứ Präteritum
1.Động từ yếu
2.Động từ mạnh và động từ bất qui tắc
3.Động từ chỉ cách thức
IV. Thì quá khứ Plusquamperfekt
V.Thì tương lai I
VI. Thì tương lai II
Ở thức trần trực cách thể bị động
I. Bị động ở thì hiện tại
II. Bị động ở thì quá khứ Perfekt
III. Bị động ở thì quá khứ Präteritum
IV. Bị động ở thì quá khứ Plusquamperfekt
V. Bị động ở thì tương lai
VI. Bị động dùng với động từ cách thức
VII. Bị động trạng thái
VIII. Câu bị động không chủ ngữ hay chủ ngữ là đại từ vô nhân xưng “es”
Ở mệnh lệnh thức
I. Mệnh lệnh thức lịch sự
II. Mệnh lệnh thức thân mật
1.Đối với một người
2.Đối với nhiều người
Ở giả định thức
I. Giả định II würde + động từ nguyên thể
II. Giả định II của haben và sein
III. Giả định II của động từ chỉ cách thức
IV. Giả định II của các động từ khác
1.Động từ yếu
2.Động từ mạnh
Ứng dụng của giả định II
V. Giả định III
VI Giả định I
D. Động từ không chia
I. Động từ nguyên thể đơn giản
1. Động từ nguyên thể sau lassen
2. Động từ nguyên thể với brauchen
3. Động từ nguyên thể với các động từ gehen, sehen, hören, lernen
II. Dạng đặc biệt của phân từ II
III. Động từ chỉ cách thức làm phân từ II đặc biệt
IV. Động từ nguyên thể với zu
1.Động từ nguyên thể với zu sau động từ
2.Động từ nguyên thể với zu sau danh từ
3.Động từ nguyên thể với zu sau tính từ
4.Động từ nguyên thể với zu sau trạng giới từ
5.Động từ nguyên thể với zu sau brauchen với nicht, kein, nur
V. Các động từ haben, sein, scheinen với zu và động từ nguyên thể
1. Haben với zu và động từ nguyên thể
2. Sein với zu và động từ nguyên thể
3. Scheinen với zu và động từ nguyên thể
Phân từ
I. Khái niệm
II. Phân từ I
III. Phân từ II
Chương III. Đại từ
. Đại từ nhân xưng
1. Đại từ nhân xưng ở cách 1,4,3
2. Mối quan hệ giữa đại từ nhân xưng và quán từ xác định
3. Đại từ der, die, das
4. Đại từ es
II. Đại từ quan hệ
III. Đại từ sở hữu
IV. Đại từ chỉ định
1.Đại từ dieser
2.Đại từ derselbe
3.Đại từ jener
4.Đại từ solch
5.Đại từ derjenige
V. Đại từ nghi vấn
1. Phân loại
2. Vấn từ wer, was
3. Vấn từ welcher và was für ein
VI. Đại từ bất định
1.Đại từ man
2.Đại từ einer, eine, eins
3.Đại từ einige, manch-, welch, mehrere, viele, alle
4.Đại từ kein và đại từ keiner
5.Đại từ jemand và đại từ niemand
6.Đại từ jeder
7.Đại từ etwas
8.Đại từ ander-
VII. Đại từ phản thân sich
1.Đại từ phản thân ở cách 4
2.Đại từ phản thân ở cách 3
VIII. Đại từ tương hỗ einander
1.Einander độc lập
2.Einander ghép với giới từ
IX. Các đại từ khác
1.Đại từ irgend
2.Đại từ selbst
Chương IV. Tính từ
I. Định nghĩa
II. Tính từ có quán từ
III. Tính từ không quán từ
IV. Tính ngữ mở rộng
V. So sánh
1. Cấp nguyên
2. So sánh hơn
3. So sánh nhất
4. Tính từ so sánh làm tính ngữ
VI. Trạng từ không gian làm tính ngữ
VII. Đuôi tính từ và ý nghĩa của nó
1.Tính từ đuôi - ig, -lich, -isch
2.Tính từ đuôi - voll, -los, -reich, -arm, -frei, -bar, -wert
3.Tính từ đuôi - beständig, -fest
4.Tính từ đuôi - haltig, -förmig, artig
5.Tính từ đuôi - en, -ern
6.Tính từ có đuôi khác
Chương V. Giới từ
I. Định nghĩa và phân loại
II. Giới từ ở cách 3
1.mit
2.ab
3.von
4.aus
5.seit
6.bei
7.nach
8.zu
9.auβer
10.entsprechend
11.gegenüber
12.gemäβ
13.entgegen
14.zufolge
15.dank
III. Giới từ ở cách 4
1.um
2.durch
3.gegen
4.ohne
5.für
6.bis
7.per
8.pro
IV. Giới từ vừa ở cách 3 vừa ở cách 4
1.in
2.auf
3.über
4.unter
5.vor
6.hinter
7.zwischen
8.neben
9.an
V. Giới từ ở cách 2
1.hinsichtlich
2.einschlieβlich
3.innerhalb
4.auβerhalb
5.oberhalb
6.infolge
7.anläβlich
8.betreffs
9.bezüglich
10.zuzüglich
11.diesseits
12.jenseits
13.längs
14.trotz
15.während
16.statt
17.angesichts
VI. Giới từ vừa ở cách 2 vừa ở cách 3 wegen
VII. Giới từ vừa ở cách 2 vừa ở cách 3 vừa ở cách 4 entlang
VIII. Động từ đi liền với giới từ
IX. Tính từ và phân từ đi liền với giới từ
X. Cấu trúc giới từ
1.an Hand G
2.an Stelle G
3.auf Grund G
4.in bezug auf A
5.in Übereinstimmung mit D
6.in Verbindung miet
7.in Form von D
8.im Gegensatz zu D
9.im Unterschied zu D
10.im Anschluβ an A
11.im Vergleich zu D
12.im Zusammenhang mit D
13.im Widerspruch zu D
14.im Laufe von D
15.im Alter con D
16.im Wert von D
17.im Hinblick auf A
Chương VI. Liên từ
I. Định nghĩa và phân loại
II. Liên từ nối các từ, các nhóm từ, các phần câu và các câu chính với nhau không làm thay đổi vị trí chủ ngữ
1.und
2.sowie
3.oder
4.beziehungsweise
5.aber
6.allein
7.doch
8.nur
9.sondern
10.denn
11.ja
12.nämlich
13.das heiβt
14.entweder…oder
15.zwar…aber
16.sowohl…als auch
III. Liên từ nối các câu chính có làm thay đổi vị trí chủ ngữ
1.deshalb
2.dann
3.sonst
4.also
5.somit
6.trotzdem
7.auβerdem
8.jedoch
9.weder…noch
10.teils…teils
IV. Liên từ nối câu vị biến với câu chính
1.um…zu
2.ohne…zu
3.anstatt…zu
V. Liên từ nối câu phụ với câu chính
1.weil
2.da
3.zumal
4.daβ
5.ob
6.wenn
7.falls
8.sofern
9.soweit
10.nachdem
11.sobald
12.seitdem
13.bevor
14.ehe
15.bis
16.während
17.solange
18.sooft
19.als
20.indem
21.damit
22.obwohl
23.obgleich
24.wiewohl
25.ungeachtet
26.im Falle, daβ
27.je nachdem
28.je… desto
29.je… um so
30.dadurch…daβ
31.ohne daβ
32.als ob
33.als wenn
34.anstall daβ
35.so…wie
36.auch wenn
37.so… daβ
38.als daβ
39.zu…als daβ
Chương VII. Trạng từ
I. Định nghĩa và phân loại
1.Trạng từ chỉ nơi chốn
2.Trạng từ chỉ thời gian
3.Trạng từ chỉ cách thức
4.Trạng từ chỉ nguyên nhân
5.Trạng từ chỉ cường độ
6.Trạng từ chỉ sự khẳng định
7.Trạng từ chỉ sự phủ định
8.Trạng từ chỉ sự nghi vấn
II. Trạng từ bổ nghĩa cho động từ, tính từ và trạng từ khác
III. Cách dùng trạng từ khẳng định và phủ định
1.Cách dùng ja
2.Cách dùng nein, nicht
IV. Trạng từ so sánh
V. Trạng từ đi với giới từ
VI. Trạng từ làm từ nối
VII. Trạng từ với tiếp vĩ ngữ - weise
VIII. Trạng đại từ
Chương VIII. Thán từ
I. Định nghĩa và phân loại
1.Thán từ chỉ sự kinh ngạc
2.Thán từ chỉ sự thán phục
3.Thán từ chỉ sự hối tiếc
4.Thán từ chỉ sự đau đớn
5.Thán từ chỉ sự khinh bỉ và ghê tởm
6.Thán từ chỉ sự phẫn nộ
7.Thán từ chỉ sự đe dọa
8.Thán từ chỉ mệnh lệnh
II. Cách dùng thán từ
Chương IX. Phụ từ
1.doch
2.denn
3.schon
4.mal và einmal
5.erst
6.gern
7.bloβ
8.sogar

Gửi ý kiến của bạn về bài này:
Lưu ý : Khi than gia đóng góp ý kiến, mỗi ý kiến nếu được hiển thị quý khách được hưởng 500đ vào tài khoản, để được hưởng điều kiện này, quý khách chỉ cần đăng ký thành viên và đăng nhập để có thể tích lũy tiền trong tài khoản điện tử tại XBOOK
Điện thoại:(Quý khách có thể bỏ qua)

Để lại số điện thoại XBOOK sẽ chăm sóc tốt hơn!
Họ Tên
Email:
Tiêu đề:
OFF Telex

VNI VIQR

Nội dung:
 CÙNG TÁC GIẢ
CON QUỶ GỖ
Nhà xuất bản: Kim đồng
Tác giả: Nguyễn Quang Thiều, Phạm Hoàng Giang
Giá:90,000đ
GIÁO TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH
Nhà xuất bản: Đại học KTQD
Tác giả: Nguyễn Quang Quynh, Ngô Trí Tuệ
Giá:99,000đ
MỖI NHÀ VĂN MỘT TÁC PHẨM - ĐẤT LỬA
Nhà xuất bản: Trẻ
Tác giả: Nguyễn Quang Sáng
Giá:71,000đ
LỊCH SỬ VIỆT NAM BẰNG TRANH 41 – MẠC ĐĂNG DUNG LẬP NÊN NHÀ MẠC
Nhà xuất bản: Trẻ
Tác giả:Tác giả: Trần Bạch Đằng chủ biên; Đinh Văn Liên biên soạn; Nguyễn Quang Cảnh họa sĩ
Giá:23,000đ
LỊCH SỬ VIỆT NAM BẰNG TRANH 13 – VUA LÊ ĐẠI HÀNH
Nhà xuất bản: Trẻ
Tác giả: Trần Bạch Đằng chủ biên; Lê Văn Năm biên soạn; Nguyễn Quang Vinh họa sĩ
Giá:26,000đ
LỊCH SỬ VIỆT NAM BẰNG TRANH 16 – NƯỚC ĐẠI VIỆT
Nhà xuất bản: Trẻ
Tác giả: Trần Bạch Đằng chủ biên; Tôn Nữ Quỳnh Trân biên soạn; Nguyễn Quang Cảnh họa sĩ
Giá:26,000đ
 CÙNG THỂ LOẠI
CÁC THÌ TRONG TIẾNG ĐỨC
Nhà xuất bản: Từ điển bách khoa
Tác giả: Nguyễn Thị Tâm Tỉnh
Giá:18,000đ
1500 CÂU GIAO TIẾP ĐỨC - VIỆT (Song Ngữ Đức - Việt)
Nhà xuất bản: Từ điển bách khoa
Tác giả: Lê Minh Trang
Giá:28,000đ
ĐÀM THOẠI ĐỨC - VIỆT HÀNG NGÀY - Alltagliche Deutsch- Vietnamesische Gesprache
Nhà xuất bản: Từ điển bách khoa
Tác giả: Nguyễn Thị Tâm Tình
Giá:25,000đ
CÁC MẪU CÂU CƠ BẢN TIẾNG ĐỨC
Nhà xuất bản: Từ điển bách khoa
Tác giả: Nguyễn Thị Tâm Tình
Giá:18,000đ
Xem thêm
     Sách
     Top ý kiến mới nhất
 yeu thich truyen helen kylo
Trong bài: HÊLEN - CHUYỆN KỂ VỀ CÁC DANH NHÂN THẾ GIỚI
nguyen viet chinh   18h - 15/6/2012
 helen kylo la mot nguoi vi dai ba da mang anh sang vinh hang cho tat ca ngug nguoi tan tat toi rat cam dong khi doc chuen ve co helen kylo
 tim hieu
Trong bài: THUỶ NGHIỆP CƠ BẢN VÀ THÔNG HIỆU HÀNG HẢI
nguyen van tinh   8h - 14/6/2012
 tim hieu ve day cap thep
 Sách cầm tìm
Trong bài: GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH CAD - CAM PRO-ENGINEER WILDFIRE 5.0 (DÀNH CHO NGƯỜI TỰ HỌC)
Lê Phú Phong   22h - 13/6/2012
 Chào bạn
Bạn cho mình hỏi bạn có sách giáo trình tự học và bài tập có lời giải mastercam 9.0 không bạn nhỉ?
Xin cảm ơn bạn nhìu nhé
 Thuat Tuong So
Trong bài: THUẬT TƯỚNG SỐ CỔ ĐẠI TRUNG QUỐC
Nguyen Van Ngoc   8h - 13/6/2012
 Rõ ràng, thuật tướng số từ lâu đã có sức lôi cuốn mạnh mẽ đối với nhiều người, nhiều giới trên một phạm vi hết sức rộng lớn. Dù muốn hay không, chúng ta cũng không thể phủ nhận đây là một hiện tượng văn hoá đã cắm rễ rất sâu vào đời sống con người. Và chúng ta cũng không thể phê phán nó một cách đơn giản, một chiều. Suy cho cùng, thuật tướng số giống như một thứ khoa học dự báo có pha chút thần bí duy tâm. Chính vì lẽ đó mà nó luôn là vấn đề nóng của xã hội suốt hàng ngàn năm nay.
 Nhan Luan Dai Thong Phu
Trong bài: TỨ KHỐ TOÀN THƯ - NHÂN LUÂN ĐẠI THỐNG PHÚ XEM MẶT BIẾT NGƯỜI
Nguyen Van Ngoc   7h - 13/6/2012
 day la sach co net tuong dong voi dien cam tam the,cuon sach rat co gia tri nhieu mat,vua xem tuong mao vua bat hinh dung,biet nguoi -biet minh,qua nhien huu dung huu muu.
 tải nội dung
Trong bài: QUY HOẠCH DU LỊCH
trần thị ngọc sang   20h - 10/6/2012
 quy hoach du lich vung bien
 hoi dap nguyen li2
Trong bài: HỎI VÀ ĐÁP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN (DÙNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KHỐI KHÔNG CHUYÊN NGÀNH MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH)
nguyen van dong   8h - 9/6/2012
 bieu hien cua gia tri thang du, quy luat gia tri thang du va gia tri hang hoa, quy luat gia tri trong 2 giai doan phat trien cua chu nghia tu ban
 thuy nghiep
Trong bài: THUỶ NGHIỆP CƠ BẢN VÀ THÔNG HIỆU HÀNG HẢI
mr   15h - 8/6/2012
 tim hieu
Tân trường
HỖ TRỢ
04-6 2922 446
Liên hệ hợp tác
Liên hệ hợp tác: Hãy gửi email cho tôi: tuannv@xsoft.com.vn
Đăt hàng, thắc mắc hỏi đáp
Đăt hàng, thắc mắc hỏi đáp:
 XBOOK ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ ĐẶT MUA
 Miễn phí vận chuyển trên 90,000 nội thành Hà Nội. Hỗ trợ 5% giá hàng hoặc miễn phí vận chuyển cho đơn hàng trên 180,000 đ
 Cam kế bán bằng hoặc rẻ hơn giá bìa.
 Hãy nhấn nút đặt mua hệ thống hoàn toàn hướng dẫn đặt mua, phương thức nhận hàng, thanh toán và thời gian nhận hàng.
 Đặt hàng không cần đăng ký đăng nhập.
 CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
  Đinh Văn Mẹo
  Hỏi:Tôi có mua được sách không?
  Cao Thị Vân Anh
  Hỏi:Hỗ trợ phí vận chuyển???
  Nguyễn Xuân Thức
  Hỏi:cần giãi đáp
  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
  Hỏi:Hết hàng

Hỗ trợ khách hàng
Hotline:04 6 2922 446
(7h-21h, cả T7, CN)
info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
Office:
Thời gian liên hệ: Thứ Hai - thứ Sáu, 8:00 - 18:00 và thứ Bảy, 8:00 - 12:00 (trừ các ngày nghỉ và ngày lễ).

© 2007-2012, XBOOK.COM.VN, Inc