CHUYỆN KHÔNG KỂ LÚC NỬA ĐÊM - NGÔI NHÀ MA TRÊN VÙNG BIỂN VẮNG

Responsive image

Trong những câu chuyện mang đậm tính chất ma quái đó luôn là cuộc đấu tranh giữa cái ác và cái thiện, cái thấp hèn và cái cao thượng, những khát vọng về sự công bằng, mơ ước về một cuộc sống hạnh phúc. Có rất nhiều người chết oan khi bị xã hội phong kiến áp bức, giết hại, hoá thành ma để báo oán, hoặc ma quỉ hiện ra trong tâm thức của con người để răn dạy con người, phải tránh xa cái xấu, cái ác nếu không sẽ gặp quả báo... Đó chính là điều làm nên sức cuốn hút của những câu chuyện ma, đằng sau những hư ảo vô hình của thế giới tâm linh là những điều gần gũi với con người, là khát vọng, là niềm tin của con người nơi trần thế: cái ác, sự bất công sẽ bị tiêu diệt, cái thiện, sự công bằng sẽ chiến thắng.