Đăng nhập | Đăng ký

Tiết kiệm công tìm nghìn nghìn đầu sách
Tìm kiếm bạn sẽ có kết quả nhanh nhất và tối ưu nhất (Hỗ trợ gõ tiếng việt tự động)
   

Tiêu đề Tác giả Nội dung NXB Loại Tất cả
0 Sản phẩm
  
Hỗ trợ khách hàng
04-6 2922 446
Hotline:04 6 2922 446
(7h-21h, cả T7, CN)
info@xbook.com.vn
  
Support Online
Liên hệ hợp tác
Liên hệ hợp tác: Hãy gửi email cho tôi: tuannv@xsoft.com.vn
Đăt hàng, thắc mắc hỏi đáp
Đăt hàng, thắc mắc hỏi đáp:
  Đặt hàng theo yêu cầu
- Tại chức năng này, quý khách có thể gửi thông tin đặt những cuốn sách hay sản phẩm thuộc lĩnh vực kinh doanh của xbook, nhưng do chưa cập nhật lên hệ thống. Hoặc do quý khách chưa tìm được sản phẩm ưng ý, nhưng biết trên thị trường có sách hoặc sản phầm đó.
- XBOOK sẽ tiến hành kiểm tra thông tin yêu cầu của quý khách để đáp ứng nhanh nhất.

    Kinh tế -> Kế toán - Kiểm toán
Tiêu đề:  KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
Mã hàng: KT-KT11
NXB: Tài chính    Số trang:760
KT: 19X27cm    TL: 1300 g    Xuất bản:  Quý III/2006
Giá bán: 185,000đ      Giá gốc:185,000đ
 
XBOOK đơn giản chỉ là "ĐẶT MUA "
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới
Khi nhấn vào nút ĐẶT MUA hệ thống sẽ giao tiếp với quý khách hướng dẫn:Thời gian nhận hàng, cách thanh toán, và nhận hóa đơn hoàn chỉnh nhất.

Tân trường

Kế toán là nghệ thuật của các con số, là công cụ quản lý kinh tế vô cùng quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Nền kinh tế phát triển cùng với sự phức tạp của nó đã làm kế toán phải phát triển theo để đáp ứng nhu cầu phản ánh toàn bộ các sự kiện, nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp - một tế bào của xã hội.
Cùng với sự hội nhập kinh tế quốc tế, sự hội nhập của chế độ kế toán Việt Nam với các chuẩn mực kế toán quốc tế đã đánh dấu một bước phát triển đáng kể của kế toán Việt Nam. Từ khi bắt đầu xây dựng các chuẩn mực kế toán Việt Nam năm 1998, cho đến nay Bộ Tài Chính đã cho ra đời 26 chuẩn mực kế toán. Song song với việc ra đời của các chuẩn mực kế toán Việt Nam là một loạt các sự sửa đổi và xây dựng mới các nguyên tắc, phương pháp kế toán tương ứng. Từ khi có Quyết định số 15/2006-QĐ/BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, có thể nói chế độ kế toán Việt Nam một lần nữa từ sau năm 1995 được thay đổi căn bản.
Nhằm hệ thống hoá cho bạn đọc toàn bộ những kiến thức mới và cũ sau khi đã có sửa đổi của Quyết định số 15, cuốn sách "Kế toán thương mại và dịch vụ" được biên soạn và trình bày tương đối đầy đủ những vấn đề về kế toán theo quy định của Chế độ kế toán doanh nghiệp mới ban hành theo Quyết định số 15/2006-QĐ/BTC. 

MỤC LỤC
Lời nói đầu
Chương I: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp thương mai và dịch vụ
I. Đặc điểm và nhiệm vụ kế toán trong doanh nghiệp thương mại và dịch vụ.
II. Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp.
Chương II: Hạch toán nghiệp vụ mua hàng và thanh toán tiền hàng
I.  Những vấn đề chung về nghiệp vụ mua hàng và thanh toán tiền hàng.
II. Hạch toán nghiệp vụ mua hàng theo phương pháp kê khai thường xuyên.
III. Hạch toán nghiệp vụ mua hàng theo phương pháp kiểm kê định kỳ.
Chương III: Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
I. Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại.
II. Phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng trong doang nghiệp thương mại.
Chương IV: Kế toán hàng tồn kho
I. Phạm vi hàng tồn kho và nhiệm vụ kế toán.
II. Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho.
III. Phương pháp kế toán tổng hợp hàng tồn kho.
IV. Kế toán chi tiết hàng tồn kho.
Chương V: Kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu
I. Những vấn đề chung về hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.
II. Kế toán xuất khẩu hàng hoá.
III. Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa.
Chương VI: Kế toán hoạt động đầu tư
I. Khái niệm - phân loại các hình thức đầu tư tài chính.
II. Kế toán bất động sản đầu tư.
III. Kế toán các khoản đầu tư chứng khoán.
IV. Đầu tư vào công ty liên kết.
V. Kế toán nghiệp vụ đầu tư liên doanh.
VI. Đầu tư vào công ty con.
VII. Hạch toán các khoản đầu tư khác.
VIII. Dư phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính.
Chương VII: Kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ
I. Đặc điểm cơ bản của các hoạt động kinh doanh dịch vụ.
II. Kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải.
III. Kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch.
Chương VIII: Hạch toán tài sản cố định
I. Những vấn đề chung về hạch toán tài sản cố định.
II. Hạch toán tài sản cố định hữu hình.
III. Hạch toán TSCĐ đi thuê.
IV. Hạch toán TSCĐ vô hình.
V. Hạch toán khấu hao TSCĐ.
VI. Hạch toán sửa chữa TSCĐ.
Chương IX: Hạch toán vật liệu và công cụ dụng cụ
I. Những vấn đề chung về hạch toán vật liệu.
II. Hạch toán tình hình biến động nguyên liệu, vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên.
III. Hạch toán công cụ, dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên.
IV. Hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ.
V. Hạch toán chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ.
Chương X: Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương
I. Những vấn đê chung về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
II. Hạch toán tiền lương.
III. Hạch toán các khoản trích theo lương.
Chương XI: Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
I. Khái niệm - bản chất - nôi dung của chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.
II. Hạch toán chi phí bán hàng.
III. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp.
Chương XII: Kế toán kết quả và phân phối kết quả kinh doanh
I. Nội dung và phương pháp xác định kết quả kinh doanh.
II. Các biện pháp nâng cao kết quả kinh doanh.
III. Kế toán kết quả kinh doanh.
IV. Kế toán phân phối kết quả kinh doanh.
V. Sổ sách phản ánh kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận.
Chương XIII: Kế toán tài sản bằng tiền
I. Những vấn đề chung về hạch toán vốn bằng tiền.
II. Hạch toán tiền mặt tại quỹ.
III. Hạch toán tiền gửi ngân hàng.
Chương XIV: Kế toán các nghiệp vụ thanh toán
I.Những vấn đề chung về hạch toán các nghiệp vụ thanh toán.
II. Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán .
Chương XV: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và các quỹ doanh nghiệp
I. Những vấn đê chung về hạch toán nguồn vốn chủ sở hữu.
II. Hạch toán nguồn vốn chủ sở hữu.
III. Hạch toán các quỹ doanh nghiệp .
IV. Hạch toán nguồn hình thành và chi tiêu kinh phí.
Chương XVI: Báo cáo tài chính doanh nghiệp
I. Những vấn đề chung về báo cáo tài chính doanh nghiệp .
II. Bảng cân đối kế toán (Mẫu B0.1 - DN).
III. Báo cáo kết quả kinh doanh
IV. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ .
V. Thuyết minh báo cáo tài chính.
VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .
VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ .
VIII. Những thông tin khác.
Phụ lục

Gửi ý kiến của bạn về bài này:
Lưu ý : Khi than gia đóng góp ý kiến, mỗi ý kiến nếu được hiển thị quý khách được hưởng 500đ vào tài khoản, để được hưởng điều kiện này, quý khách chỉ cần đăng ký thành viên và đăng nhập để có thể tích lũy tiền trong tài khoản điện tử tại XBOOK
Điện thoại:(Quý khách có thể bỏ qua)

Để lại số điện thoại XBOOK sẽ chăm sóc tốt hơn!
Họ Tên
Email:
Tiêu đề:
OFF Telex

VNI VIQR

Nội dung:
 CÙNG THỂ LOẠI
THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ NĂM 2011 (Áp Dụng Cho Các Doanh Nghiệp Việt Nam)
Nhà xuất bản: Giao thông Vận tải
Tác giả: Võ Văn Nhị
Giá:175,000đ
26 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM (2001 - 2006)
Nhà xuất bản: Tài chính
Tác giả: Bộ Tài Chính
Giá:89,000đ
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH - Lý Thuyết Và Bài Tập
Nhà xuất bản: Lao động Xã hội
Tác giả: Phan Đức Dũng
Giá:198,000đ
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRÊN SỔ KẾ TOÁN
Nhà xuất bản: Tài chính
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Giá:180,000đ
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
Nhà xuất bản: Đại học KTQD
Tác giả: Bộ Tài Chính
Giá:199,000đ
HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN - Tập 2
Nhà xuất bản: Phương đông
Tác giả: Nhiều tác giả
Giá:75,000đ
Xem thêm
     Sách
     Top ý kiến mới nhất
 yeu thich truyen helen kylo
Trong bài: HÊLEN - CHUYỆN KỂ VỀ CÁC DANH NHÂN THẾ GIỚI
nguyen viet chinh   18h - 15/6/2012
 helen kylo la mot nguoi vi dai ba da mang anh sang vinh hang cho tat ca ngug nguoi tan tat toi rat cam dong khi doc chuen ve co helen kylo
 tim hieu
Trong bài: THUỶ NGHIỆP CƠ BẢN VÀ THÔNG HIỆU HÀNG HẢI
nguyen van tinh   8h - 14/6/2012
 tim hieu ve day cap thep
 Sách cầm tìm
Trong bài: GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH CAD - CAM PRO-ENGINEER WILDFIRE 5.0 (DÀNH CHO NGƯỜI TỰ HỌC)
Lê Phú Phong   22h - 13/6/2012
 Chào bạn
Bạn cho mình hỏi bạn có sách giáo trình tự học và bài tập có lời giải mastercam 9.0 không bạn nhỉ?
Xin cảm ơn bạn nhìu nhé
 Thuat Tuong So
Trong bài: THUẬT TƯỚNG SỐ CỔ ĐẠI TRUNG QUỐC
Nguyen Van Ngoc   8h - 13/6/2012
 Rõ ràng, thuật tướng số từ lâu đã có sức lôi cuốn mạnh mẽ đối với nhiều người, nhiều giới trên một phạm vi hết sức rộng lớn. Dù muốn hay không, chúng ta cũng không thể phủ nhận đây là một hiện tượng văn hoá đã cắm rễ rất sâu vào đời sống con người. Và chúng ta cũng không thể phê phán nó một cách đơn giản, một chiều. Suy cho cùng, thuật tướng số giống như một thứ khoa học dự báo có pha chút thần bí duy tâm. Chính vì lẽ đó mà nó luôn là vấn đề nóng của xã hội suốt hàng ngàn năm nay.
 Nhan Luan Dai Thong Phu
Trong bài: TỨ KHỐ TOÀN THƯ - NHÂN LUÂN ĐẠI THỐNG PHÚ XEM MẶT BIẾT NGƯỜI
Nguyen Van Ngoc   7h - 13/6/2012
 day la sach co net tuong dong voi dien cam tam the,cuon sach rat co gia tri nhieu mat,vua xem tuong mao vua bat hinh dung,biet nguoi -biet minh,qua nhien huu dung huu muu.
 tải nội dung
Trong bài: QUY HOẠCH DU LỊCH
trần thị ngọc sang   20h - 10/6/2012
 quy hoach du lich vung bien
 hoi dap nguyen li2
Trong bài: HỎI VÀ ĐÁP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN (DÙNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KHỐI KHÔNG CHUYÊN NGÀNH MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH)
nguyen van dong   8h - 9/6/2012
 bieu hien cua gia tri thang du, quy luat gia tri thang du va gia tri hang hoa, quy luat gia tri trong 2 giai doan phat trien cua chu nghia tu ban
 thuy nghiep
Trong bài: THUỶ NGHIỆP CƠ BẢN VÀ THÔNG HIỆU HÀNG HẢI
mr   15h - 8/6/2012
 tim hieu
Tân trường
HỖ TRỢ
04-6 2922 446
Liên hệ hợp tác
Liên hệ hợp tác: Hãy gửi email cho tôi: tuannv@xsoft.com.vn
Đăt hàng, thắc mắc hỏi đáp
Đăt hàng, thắc mắc hỏi đáp:
 XBOOK ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ ĐẶT MUA
 Miễn phí vận chuyển trên 90,000 nội thành Hà Nội. Hỗ trợ 5% giá hàng hoặc miễn phí vận chuyển cho đơn hàng trên 180,000 đ
 Cam kế bán bằng hoặc rẻ hơn giá bìa.
 Hãy nhấn nút đặt mua hệ thống hoàn toàn hướng dẫn đặt mua, phương thức nhận hàng, thanh toán và thời gian nhận hàng.
 Đặt hàng không cần đăng ký đăng nhập.
 CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
  Đinh Văn Mẹo
  Hỏi:Tôi có mua được sách không?
  Cao Thị Vân Anh
  Hỏi:Hỗ trợ phí vận chuyển???
  Nguyễn Xuân Thức
  Hỏi:cần giãi đáp
  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
  Hỏi:Hết hàng

Hỗ trợ khách hàng
Hotline:04 6 2922 446
(7h-21h, cả T7, CN)
info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
Office:
Thời gian liên hệ: Thứ Hai - thứ Sáu, 8:00 - 18:00 và thứ Bảy, 8:00 - 12:00 (trừ các ngày nghỉ và ngày lễ).

© 2007-2012, XBOOK.COM.VN, Inc