BỘ SÁCH "TIỀN TỆ THẬT ĐƠN GIẢN" - Dành Cho Trẻ Từ 3-4 Tuổi

Responsive image

Bộ sách "Tiền Tệ Thật Đơn Giản" gồm 6 tập bao quát mọi khía cạnh liên quan đến tiền tệ: nguồn gốc xuất xứ, cách sử dụng, quá trình phát triển của nó trên toàn thế giới. Các chủ đề được khắc họa sinh động và liên quan trực tiếp tới mỗi cá nhân nhờ những câu chuyện, những bức hoạt họa, tranh ảnh vui nhộn và những sơ đồ hướng dẫn chi tiết.
Bộ sách bao gồm 6 cuốn:
 - Tiền tệ thật đơn giản: Kẻ giàu, người nghèo
 - Tiền tệ thật đơn giản: Mua sắm
 - Tiền tệ thật đơn giản: Tiền tiêu vặt
 - Tiền tệ thật đơn giản: Câu chuyện đồng tiền
 - Tiền tệ thật đơn giản: Vàng
 - Tiền tệ thật đơn giản: Tiền trong ngân hàng