TRUYỆN CỔ TÍCH THẦN TIÊN (Túi)

Responsive image

Từ xưa đến nay, những câu chuyện thần tiên trong kho tàng cổ tích Việt Nam đã nuôi dưỡng biết bao thế hệ tâm hồn người Việt. Những điển tích như Từ Thức gặp tiên hay Tú Uyên giáng Kiều thường xuyên xuất hiện trong những áng thơ văn, nhưng địa danh như Bích Câu hay động Từ Thức cũng đã trở nên nổi tiếng. Mong muốn đưa các em quay lại với thế giới diệu kì ấy của người xưa, chúng tôi cho ra đời bộ Truyện cổ tích thần tiên với hy vọng làm phong phú trí tưởng tượng của các em cũng như bồi đắp thêm tình yêu đất Việt.
Sách gồm 5 cuốn:
Từ thức gặp tiên,
Ả Chức chàng Ngưu,
Nợ duyên trong mộng,
Tú Uyên Giáng Kiều
Miếng trầu kì diệu.