GEN VỊ KỶ

Responsive image

"Gen Vị Kỷ" là cuốn sách về hậu tiến hóa của Richard Dawkins, xuất bản năm 1976, xây dựng dựa trên lý thuyết chính của George C.Williams về chọn lọc tự nhiên. Dawkins đã đưa ra thuật ngữ “gen vị kỷ” nhằm thể hiện quan điểm mới về động lực của tiến hóa, trái ngược với quan điểm tiến hóa tập trung chủ yếu vào cá thể sinh vật và các nhóm. Từ quan điểm lấy gen làm trung tâm, Richard Dawkins cho rằng sự ích kỷ có thể chính là mô hình của văn hóa nhân loại
Đôi nét về tác giả:
Richard Dawkin là nhà tập tính học người Anh, người phổ biến khoa học và lý thuyết tiến hóa, là thành viên của Royal Society, giáo sư trường Đại học Oxford, là viện sĩ người Anh nổi tiếng nhất. Tên tuổi của ông gắn liền với các cuốn sách như: Gen vị kỷ (1976), Ảo tưởng về Chúa (2006)… bán được hàng triệu bản

MỤC LỤC:

Lời giới thiệu cho ấn bản kỷ niệm 30 năm
Lời tựa cho ấn bản lần hai
Lời giới thiệu cho ấn bản đầu tiên
Lời tựa của ấn bản đầu tiên
Chương 1 - TẠI SAO LẠI LÀ CON NGƯỜI?
Chương 2 - CÁC THỂ TỰ SAO
Chương 3 - VÒNG XOẮN BẤT TỬ
Chương 4 - CỖ MÁY GEN
Chương 5 - TÍNH HIẾU CHIẾN: TÍNH BỀN VỮNG VÀ CỖ MÁY VỊ KỶ
Chương 6 - MỐI QUAN HỆ GEN-NGƯỜI
Chương 7 - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
Chương 8 - CUỘC CHIẾN GIỮA CÁC THẾ HỆ
Chương 9 - CUỘC CHIẾN GIỮA CÁC GIỚI TÍNH
Chương 10 - ANH GIÚP ĐỠ TÔI, TÔI LỢI DỤNG ANH
Chương 11 - MEM: THỂ TỰ SAO MỚI
Chương 12 - NHỮNG CÁ THỂ TỐT SẼ VỀ ĐÍCH TRƯỚC
Chương 13 - SỰ VƯƠN XA CỦA GEN
Chú giải
Tài liệu tham khảo
Các trích đoạn phê bình