NGÔ TẤT TỐ - Tác Phẩm Và Lời Bình

Responsive image

Ngô Tất Tố thuộc thế hệ những nhà nho cuối mùa như Nguyễn Trọng Thuật, Mai đăng đệ, Phạm Quế Lâm... những người đã chứng kiến cảnh chợ chiều của các nhà nho cũng như nhiều cảnh tiều tuỵ, sa sút của một nền Hán học đã hơn nghìn năm rực rỡ, làm khuôn mẫu cho đạo đức, phong hóa của các triều đại phong kiến...
Từ điểm xuất phát đó, nhà nho nghèo yêu nước Ngô Tất Tố đã phấn đấu trở thành một nhà văn bạn đường của giai cấp công nhân, và sau đó, đảng viên đảng cộng sản...
Cuốn sách tập hơn 3 tác phẩm nổi tiếng của Ngô Tất Tố: Tắt đèn, Lều chõng, Lịch sử Đề Thám, ngoài ra còn có rất nhiều bài viết bình luận về tác giả tác phẩm Ngô Tất Tố.
...