Đăng nhập | Đăng ký

Tiết kiệm công tìm nghìn nghìn đầu sách
Tìm kiếm bạn sẽ có kết quả nhanh nhất và tối ưu nhất (Hỗ trợ gõ tiếng việt tự động)
   

Tiêu đề Tác giả Nội dung NXB Loại Tất cả
0 Sản phẩm
  
Hỗ trợ khách hàng
04-6 2922 446
Hotline:04 6 2922 446
(7h-21h, cả T7, CN)
info@xbook.com.vn
  
Support Online
Liên hệ hợp tác
Liên hệ hợp tác: Hãy gửi email cho tôi: tuannv@xsoft.com.vn
Đăt hàng, thắc mắc hỏi đáp
Đăt hàng, thắc mắc hỏi đáp:
  Đặt hàng theo yêu cầu
- Tại chức năng này, quý khách có thể gửi thông tin đặt những cuốn sách hay sản phẩm thuộc lĩnh vực kinh doanh của xbook, nhưng do chưa cập nhật lên hệ thống. Hoặc do quý khách chưa tìm được sản phẩm ưng ý, nhưng biết trên thị trường có sách hoặc sản phầm đó.
- XBOOK sẽ tiến hành kiểm tra thông tin yêu cầu của quý khách để đáp ứng nhanh nhất.

    Kinh tế -> Kế toán - Kiểm toán
Tiêu đề:  HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LẬP SỔ SÁCH KẾ TOÁN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THUẾ GTGT THEO PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNG
Mã hàng: KT-KT87
NXB: Giao thông Vận tải    Số trang:486
KT: 16x24 cm    TL: 630 g    Xuất bản:  Quý II/2009
Giá bán: 89,000đ      Giá gốc:89,000đ
 
XBOOK đơn giản chỉ là "ĐẶT MUA "
Khi nhấn vào nút ĐẶT MUA hệ thống sẽ giao tiếp với quý khách hướng dẫn:Thời gian nhận hàng, cách thanh toán, và nhận hóa đơn hoàn chỉnh nhất.

Tân trường

Thông tin kế toán là nguồn thông tin quan trọng, cần thiết và hữu ích cho nhiều đối tượng khác nhau bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp. Thông qua thông tin kế toán người ta sẽ nắm bắt, phân tích, đánh giá, kiểm soát và ra được những quyết định về quá trình kinh doanh, quá trình đầu tư,… gắn liền với các mục tiêu đã được xác định.
Để thông tin kế toán có được chất lượng phù hợp với mục tiêu và yêu cầu quản lý của nhiều đối tượng quản lý khác nhau thì quá trình thu thập, xử lý tổng hợp và cung cấp thông tin cần phải được nghiên cứu và cải tiến thường xuyên cả về nội dung, phương pháp lẫn các công cụ hỗ trợ để thực hiện các quy trình này.
Hiện nay, song song với việc vận hành bộ máy kế toán theo phương pháp thủ công truyền thống, việc ứng dụng tin học vào công tác quản lý kinh tế sản xuất nói chung và công tác kế toán nói riêng đã trở nên phổ biến và ngày càng phát triển ở nước ta. Với sự hỗ trợ của máy tính việc xử lý thông tin kế toán đã được thực hiện một cách nhanh chóng, kịp thời và đạt hiệu quả cao. Do vậy hiện nay, không ít các doanh nghiệp ở nước ta đã có những định hướng và chiến lược ứng dụng máy tính vào công tác quản lý nói chung và công tác kế toán nói riêng để tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành doanh nghiệp.
Trong mọi thời đại, công việc kế toán luôn là tâm điểm của mỗi doanh nghiệp và là khâu xử lý thông tin phức tạp nhất. Đặc biệt là khâu lập sổ và lập báo cáo kế toán theo phương pháp thủ công.

MỤC LỤC
Chương 1: Sổ kế toán và các hình thức sổ kế toán

I. Sổ kế toán và những quy định về sổ kế toán
1. Sổ kế toán và các loại sổ kế toán
1.1. Sổ kế toán
1.2. Phân loại sổ kế toán
2. Những quy định về sổ kế toán
2.1. Quản lý và sử dụng sổ kế toán
2.2. Mở và ghi chép sổ kế toán
2.3. Khoá sổ, bảo quản và lưu trữ sổ kế toán
II. Các hình thức sổ kế toán
1. Hình thức sổ kế toán Nhật ký – Sổ cái
1.1. Các loại sổ kế toán.
1.2. Trình tự ghi sổ
1.3 Mẫu sổ và phương pháp ghi sổ
2. Hình thức sổ kế toán Nhật ký chung
2.1. Các loại sổ kế toán
2.2. Trình tự ghi sổ
2.3. Mẫu số và phương pháp ghi sổ
3. Hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ
3.1. Các loại sổ kế toán
3.2. Trình tự ghi sổ
3.3. Mẫu sổ và phương phát ghi sổ
4. Hình thức sổ kế toán Nhật ký - Chứng từ
4.1. Các loại sổ kế toán
4.2. Trình tự ghi sổ
4.3. Giải thích nội dung, phương pháp và trình tự ghi chép các sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chứng từ.
5. Hình thức kế toán trên máy vi tính
5.1. Đặc trưng cơ bản của Hình thức kế toán trên máy vi tính
5.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo Hình thức kế toán trên máy vi tính (Biểu số 05)
6. Sửa chữa sổ kế toán
7. Điều chỉnh sổ kế toán
III. Hệ thống tài khoản kế toán
1. Quy định chung
2. Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
IV.  Hệ thống báo cáo tài chính
A.  Quy định chung
1. Báo cáo tài chính năm và giữa niên độ
1.1. Mục đích của báo cáo tài chính
1.2. Đối tượng áp dụng
1.3. Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp
1.4. Trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính.
1.5. Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính
1.6. Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính
1.7. Kỳ lập báo cáo tài chính
1.8. Thời hạn nộp báo cáo tài chính
1.9. Nơi nhận báo cáo tài chính
2. Báo cáo tài chính hợp nhất và tổng hợp
2.1. Báo cáo tài chính hợp nhất
2.2. Báo cáo tài chính tổng hợp
B. Biểu mẫu báo cáo tài chính và phương pháp lập
1. Danh mục và mẫu biểu Báo cáo tài chính năm, gồm
1.1. Bảng cân đối kế toán.
1.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.4. Bản thuyết minh báo cáo tài chính
2. Danh mục và mẫu biểu Báo cáo tài chính giữa niên độ
2.1. Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ)
2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng đầy đủ).
2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng đầy đủ).
2.4. Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc.
3. Danh mục báo cáo tài chính giữa niên độ (dạng tóm lược)
4. Mẫu biểu báo cáo tài chính giữa niên độ (dạng tóm lược)
4.1. Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng tóm lược)
4.2. Báo cáo kết qủa hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng tóm lược)
4.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng tóm lược).
4.4. Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc (Thực hiện theo Mẫu số B09a DN)
V. Chế độ chứng từ kế toán doanh nghiệp
1. Quy định chung.
2. Danh mục chứng từ kế toán. 
Chương  II: Thực hành sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung
I. Dữ liệu minh họa
1. Tại một Doanh nghiệp có đặc điểm hạch toán kế toán như sau
2. Số dư đầu tháng và các tài khoản sẽ sử dụng đã mở như sau
3. Trong tháng có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau
II. Định khoản vào các sổ nhật ký liên quan
1. Nhật ký thu tiền mặt
2. Nhật ký chi tiền mặt
3. Nhật ký bán hàng chịu
4. Nhật ký mua hàng chịu
5. Nhật ký chung
III. Ghi các sổ kế toán chi tiết liên quan
1. Sổ chi tiết hàng tồn kho
2. Sổ kế toán chi tiết tài khoản 131 - Phải thu khách hàng
3. Sổ kế toán và bảng tổng hợp chi tiết tài khoản 331 - Phải trả người bán
4. Sổ kế toán chi tiết và bảng tổng hợp chi tiết tài khoản khác
IV. Lập sổ quỹ tiền mặt - Sổ tiền gửi ngân hàng
V. Chuyển các nghiệp vụ kinh tế phát sinh từ các sỏ nhật ký vào sổ cái các tài khoản liên quan
VI. Lập sổ chi phí sản xuất kinh doanh, phiếu tính giá thành sản phẩm
1. Sổ chi phí sản xuất phân xưởng
2. Sổ chi phí kinh doanh
VII. Lập báo cáo thuế GTGT
1. Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào
2. Bảng kê khai hàng hóa, dịch vụ bán ra (Mẫu 01-1/GTGT)
3. Tờ khai thuế GTGT
VIII. Báo cáo tài chính
1. Bảng cân đối kế toán
2. Báo cáo Kết quả kinh doanh
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Chương III: Thực hành sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ
I. Lập chứng từ ghi sổ
II. Lập sổ kế toán chi tiết - Bảng tổng hợp chi tiết
III. Lập báo cáo thuế GTGT
IV. Lập báo cáo tài chính

Gửi ý kiến của bạn về bài này:
Lưu ý : Khi than gia đóng góp ý kiến, mỗi ý kiến nếu được hiển thị quý khách được hưởng 500đ vào tài khoản, để được hưởng điều kiện này, quý khách chỉ cần đăng ký thành viên và đăng nhập để có thể tích lũy tiền trong tài khoản điện tử tại XBOOK
Điện thoại:(Quý khách có thể bỏ qua)

Để lại số điện thoại XBOOK sẽ chăm sóc tốt hơn!
Họ Tên
Email:
Tiêu đề:
OFF Telex

VNI VIQR

Nội dung:
 CÙNG THỂ LOẠI
THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ NĂM 2011 (Áp Dụng Cho Các Doanh Nghiệp Việt Nam)
Nhà xuất bản: Giao thông Vận tải
Tác giả: Võ Văn Nhị
Giá:175,000đ
26 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM (2001 - 2006)
Nhà xuất bản: Tài chính
Tác giả: Bộ Tài Chính
Giá:89,000đ
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH - Lý Thuyết Và Bài Tập
Nhà xuất bản: Lao động Xã hội
Tác giả: Phan Đức Dũng
Giá:198,000đ
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRÊN SỔ KẾ TOÁN
Nhà xuất bản: Tài chính
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Giá:180,000đ
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
Nhà xuất bản: Đại học KTQD
Tác giả: Bộ Tài Chính
Giá:199,000đ
HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN - Tập 2
Nhà xuất bản: Phương đông
Tác giả: Nhiều tác giả
Giá:75,000đ
Xem thêm
     Sách
     Top ý kiến mới nhất
 yeu thich truyen helen kylo
Trong bài: HÊLEN - CHUYỆN KỂ VỀ CÁC DANH NHÂN THẾ GIỚI
nguyen viet chinh   18h - 15/6/2012
 helen kylo la mot nguoi vi dai ba da mang anh sang vinh hang cho tat ca ngug nguoi tan tat toi rat cam dong khi doc chuen ve co helen kylo
 tim hieu
Trong bài: THUỶ NGHIỆP CƠ BẢN VÀ THÔNG HIỆU HÀNG HẢI
nguyen van tinh   8h - 14/6/2012
 tim hieu ve day cap thep
 Sách cầm tìm
Trong bài: GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH CAD - CAM PRO-ENGINEER WILDFIRE 5.0 (DÀNH CHO NGƯỜI TỰ HỌC)
Lê Phú Phong   22h - 13/6/2012
 Chào bạn
Bạn cho mình hỏi bạn có sách giáo trình tự học và bài tập có lời giải mastercam 9.0 không bạn nhỉ?
Xin cảm ơn bạn nhìu nhé
 Thuat Tuong So
Trong bài: THUẬT TƯỚNG SỐ CỔ ĐẠI TRUNG QUỐC
Nguyen Van Ngoc   8h - 13/6/2012
 Rõ ràng, thuật tướng số từ lâu đã có sức lôi cuốn mạnh mẽ đối với nhiều người, nhiều giới trên một phạm vi hết sức rộng lớn. Dù muốn hay không, chúng ta cũng không thể phủ nhận đây là một hiện tượng văn hoá đã cắm rễ rất sâu vào đời sống con người. Và chúng ta cũng không thể phê phán nó một cách đơn giản, một chiều. Suy cho cùng, thuật tướng số giống như một thứ khoa học dự báo có pha chút thần bí duy tâm. Chính vì lẽ đó mà nó luôn là vấn đề nóng của xã hội suốt hàng ngàn năm nay.
 Nhan Luan Dai Thong Phu
Trong bài: TỨ KHỐ TOÀN THƯ - NHÂN LUÂN ĐẠI THỐNG PHÚ XEM MẶT BIẾT NGƯỜI
Nguyen Van Ngoc   7h - 13/6/2012
 day la sach co net tuong dong voi dien cam tam the,cuon sach rat co gia tri nhieu mat,vua xem tuong mao vua bat hinh dung,biet nguoi -biet minh,qua nhien huu dung huu muu.
 tải nội dung
Trong bài: QUY HOẠCH DU LỊCH
trần thị ngọc sang   20h - 10/6/2012
 quy hoach du lich vung bien
 hoi dap nguyen li2
Trong bài: HỎI VÀ ĐÁP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN (DÙNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KHỐI KHÔNG CHUYÊN NGÀNH MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH)
nguyen van dong   8h - 9/6/2012
 bieu hien cua gia tri thang du, quy luat gia tri thang du va gia tri hang hoa, quy luat gia tri trong 2 giai doan phat trien cua chu nghia tu ban
 thuy nghiep
Trong bài: THUỶ NGHIỆP CƠ BẢN VÀ THÔNG HIỆU HÀNG HẢI
mr   15h - 8/6/2012
 tim hieu
Tân trường
HỖ TRỢ
04-6 2922 446
Liên hệ hợp tác
Liên hệ hợp tác: Hãy gửi email cho tôi: tuannv@xsoft.com.vn
Đăt hàng, thắc mắc hỏi đáp
Đăt hàng, thắc mắc hỏi đáp:
 XBOOK ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ ĐẶT MUA
 Miễn phí vận chuyển trên 90,000 nội thành Hà Nội. Hỗ trợ 5% giá hàng hoặc miễn phí vận chuyển cho đơn hàng trên 180,000 đ
 Cam kế bán bằng hoặc rẻ hơn giá bìa.
 Hãy nhấn nút đặt mua hệ thống hoàn toàn hướng dẫn đặt mua, phương thức nhận hàng, thanh toán và thời gian nhận hàng.
 Đặt hàng không cần đăng ký đăng nhập.
 CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
  Đinh Văn Mẹo
  Hỏi:Tôi có mua được sách không?
  Cao Thị Vân Anh
  Hỏi:Hỗ trợ phí vận chuyển???
  Nguyễn Xuân Thức
  Hỏi:cần giãi đáp
  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
  Hỏi:Hết hàng

Hỗ trợ khách hàng
Hotline:04 6 2922 446
(7h-21h, cả T7, CN)
info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
Office:
Thời gian liên hệ: Thứ Hai - thứ Sáu, 8:00 - 18:00 và thứ Bảy, 8:00 - 12:00 (trừ các ngày nghỉ và ngày lễ).

© 2007-2012, XBOOK.COM.VN, Inc