www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


CẨM NANG NGHIỆP VỤ SOẠN THẢO VĂN BẢN VÀ VĂN THƯ NGÀNH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO - Những mẫu văn bản mới nhất dùng trong trường học

Tác giả: Luật gia Quốc Cường (siêu tầm và hệ thống hoá)
Nhà xuất bản: Lao động
Giá bìa:295,000
Giá bán:295,000
Năm xuất bản: Quý III / 2009

Công tác soạn thảo và xử lý văn bản là một công việc quan trọng diễn ra hàng ngày trong tất cả các cơ quan quản lý, các đơn vị và trường học. Chính vì vậy công tác này có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của các hoạt động quản lý giáo dục - đào tạo.
Nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả của công tác soạn thảo và xử lý văn bản trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản cuốn sách: " CẨM NANG NGHIỆP VỤ SOẠN THẢO VĂN BẢN VÀ VĂN THƯ NGÀNH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO - Những mẫu văn bản mới nhất dùng trong trường học."

Công tác soạn thảo và xử lý văn bản là một công việc quan trọng diễn ra hàng ngày trong tất cả các cơ quan quản lý, các đơn vị và trường học. Chính vì vậy công tác này có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của các hoạt động quản lý giáo dục - đào tạo.
Nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả của công tác soạn thảo và xử lý văn bản trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản cuốn sách: " CẨM NANG NGHIỆP VỤ SOẠN THẢO VĂN BẢN VÀ VĂN THƯ NGÀNH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO - Những mẫu văn bản mới nhất dùng trong trường học."

- Nội dung cuốn sách gồm những phần quan trọng sau:
Phần thứ nhất: Chỉ dẫn pháp luật về soạn thảo văn bản và công tác văn thư ngành giáo dục đào tạo
Phần thứ hai: Nghiệp vụ soạn thảo văn bản và công tác văn thư
Phần thứ ba: Những mẫu văn bản thường dùng trong nhà trường và hoạt động quản lý giáo dục đào tạo.
I. Mẫu văn bản hành chính
II. Các mẫu văn bản dùng cho sinh viên, học sinh.
III. Mẫu dành cho giáo viên, cán bộ công chức ngành giáo dục
IV. Mẫu văn bản về công tác thi đua khen thưởng
V. Mẫu dành cho phòng tài vụ
VI. Biểu mẫu về thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục quốc dân
VII. Các mẫu về nhân sự, việc làm
VIII. Các mẫu hợp đồng
IX. Các mẫu văn bản về diễn thuyết, diễn từ
X. Các mẫu biểu trong quản lý đề tài khoa học và công nghệ.

Cuốn sách tập hợp, lựa chọn và giới thiệu các mẫu văn bản mới nhất của Nhà nước ban hành cũng như các văn bản mẫu đã được sử dụng trong thực tế hoạt động của các cơ quan, đơn vị, trường học để bạn đọ thuận tiện đối chiếu và tham khảo trong quá trình soạn thảo văn bản.