www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


THUỶ NGHIỆP CƠ BẢN VÀ THÔNG HIỆU HÀNG HẢI

Tác giả: TS.Thuyền trưởng Nguyễn Viết Thành, ThS. Thuyền trưởng Trương Minh Hải
Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật
Giá bìa:49,000
Giá bán:49,000
Năm xuất bản: Quý II / 2009

Một trong những môn học đầu tiên được đạt ra dựa trên cơ sở tích luỹ kinh nghiệm và ứng dụng kỹ thuật hiện đại là Thuỷ nghiệp cơ bản và Thông hiệu Hàng hải. Nó cung cấp cho người học những kỹ năng căn bản nhất đã hình thành từ điểm bắt đầu của ngành nghề cho tới những kỹ năng khi ứng dụng những phương tiện hiện đại đang được sử dụng trong ngành vận tải này.

Vận tải thuỷ ngày nay không chỉ bó hẹp trong phạm vị sông suối, đầm hồ mà vươn ra ngoài biển khơi và đang đóng một vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Vấn đề khai thái và hoạt động trong vận tải thuỷ cũng đã trở thành một nghệ thuật đòi hỏi người tham gia phải có những kỹ năng và kinh nghiệm nghề nghiệp. Ban đầu chỉ là bản băng nhưng về sau đã trở thành một đòi hỏi, yêu cầu người tham gia phải tiếp tục thu những tiến bộ mới trong ngành nghề.
Một trong những môn học đầu tiên được đạt ra dựa trên cơ sở tích luỹ kinh nghiệm và ứng dụng kỹ thuật hiện đại là Thuỷ nghiệp cơ bản và Thông hiệu Hàng hải. Nó cung cấp cho người học những kỹ năng căn bản nhất đã hình thành từ điểm bắt đầu của ngành nghề cho tới những kỹ năng khi ứng dụng những phương tiện hiện đại đang được sử dụng trong ngành vận tải này.
Những phần viết trong cuốn sách này sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản nhất, những kiến thức đầu tiên mà người đi biển phải sử dụng trên tàu trong công việc đi biển và sẽ kéo dài tron suốt quá trình làm việc trên tài sau này.
MỤC LỤC:
Phần 1. Thuỷ nghiệp cơ bản
Chương 1. Dây và công tác làm dây
Chương 2. Bảo quản thân vỏ
Chương 3. Công tác lái tàu
Phần 2. Thông hiệu Hàng hải
Chương 1. Những khái niệm chung trong thông tin hàng hải
Chương 2. Các phương pháp thông tin
Phần phục lục