www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ (Lý Thuyết Và Bài Tập)

Tác giả: Vũ Công Tuấn
Nhà xuất bản: Thống kê
Giá bìa:68,000
Giá bán:68,000
Năm xuất bản: Quý I / 2010

Dự án đầu tư có vai trò quyết định trong thực hiện hoạt động đầu tư. Thiết lập và thẩm định dự án là khâu quan trọng trong công tác chuẩn bị đầu tư. Sự thành bại của hoạt động đầu tư phụ thuộc trực tiếp vào việc ra quyết định cấp giấy phép và thực hiện dự án đầu tư đúng đắn. Cùng phương pháp nhân tích dự án, phương pháp phân tích kinh tế và quản trị dự án, là những công cụ hữu hiệu để thực hiện dự án đầu tư có hiệu quả.

Dự án đầu tư có vai trò quyết định trong thực hiện hoạt động đầu tư. Thiết lập và thẩm định dự án là khâu quan trọng trong công tác chuẩn bị đầu tư. Sự thành bại của hoạt động đầu tư phụ thuộc trực tiếp vào việc ra quyết định cấp giấy phép và thực hiện dự án đầu tư đúng đắn. Cùng phương pháp nhân tích dự án, phương pháp phân tích kinh tế và quản trị dự án, là những công cụ hữu hiệu để thực hiện dự án đầu tư có hiệu quả.
Quá trình phát triển của Việt Nam theo hướng đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đòi hỏi việc triển khai ngày càng nhiều các dự án đầu tư phát triển, với nguồn vốn trong và ngoài nước, thuộc mọi thành phần kinh tế, đã và đang góp phần to lớn vào sự tăng trưởng đầy ấn tượng của nền kinh tế nước ta trong quá trình đổi mới.

MỤC LỤC:

Phần 1: Dự án đầu tư và phát triển

Chương 1: Các khái niệm về dự án đầu tư
Chương 2: Vai trò của dự án đầu tư trong phát triển ở Việt Nam
Phần 2: Phân tích dự án đầu tư
Chương 3: Phân tích hiệu quả tài chính theo phương pháp chiết khấu
Chương 4: Phân tích hiệu quả tài chính thương phương pháp chiết khấu
Chương 5: Phân tích độ an toàn tài chính
Phần 3: Phân tích kinh tế dự án đầu tư
Chương 6: Khái niệm chung về phân tích kinh tế dự án đầu tư
Chương 7: Các thông số kinh tế quốc dân trong phân tích kinh tế dự án đầu tư
Chương 8: Điều chỉnh giá trong phân tích kinh tế dự án đầu tư
Chương 9: Thẩm định hiệu quả kinh tế dự án đầu tư
Chương 10: Thẩm định hiệu quả kinh tế bổ sung của dự án đầu tư
Phần 4: Bài tập thực hành phân tích kinh tế dự án sản xuất nước trái cây cô đặc tỉnh T
Chương 11: Phân tích sản phẩm và thị trường
Chương 12: Phân tích kỹ thuật - công nghệ và môi trường
Chương 13: Phân tích tổ chức và quản lý
Chương 14: Phân tích tài chính
Chương 15: Phân tích kinh tế