www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


NIÊN GIÁM THỐNG KÊ THỪA THIÊN - HUẾ NĂM 2009

Tác giả: Cục Thống Kê Thừa Thiên - Huế
Nhà xuất bản: Thống kê
Giá bìa:350,000
Giá bán:350,000
Năm xuất bản: Quý II / 2010

Niên giám thống kê là ấn phẩm được Cục thống kê Thừa Thiên Huế biên soạn hàng năm, phản ánh một cách khái quát thực trạng kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của các cấp, các ngành....

Niên giám thống kê là ấn phẩm được Cục thống kê Thừa Thiên Huế biên soạn hàng năm, phản ánh một cách khái quát thực trạng kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của các cấp, các ngành.
Cuốn Niên giám này bao gồm số liệu chính thức của năm 2005, 2006, 2007, 2008 và ước tính năm 2009. Một số chỉ tiêu được bổ sung và chỉnh lý so với những năm trước đây, nhằm khắc phục dần tình trạng chênh lệch số liệu giữa tỉnh và các huyện, thành phố.
Các ký hiệu nghiệp vụ cần lưu ý:
*: Ước tính
-: Không có hiện tượng phát sinh
...: Có phát sinh nhưng không thu thập được.
Xin trân trọng giới thiệu!