www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Tác giả: nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Tài chính
Giá bìa:185,000
Giá bán:185,000
Năm xuất bản: Quý II / 2010

Ngày 14 tháng 9 năm 2006, Bộ trưởng Bộ tài chính đã ký Quyết định số 48/2006/QĐ - BTC ban hành chế độ Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Chế độ Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừ ban hành theo Quyết định số 1177 TC/QĐ/CĐKT ngày 23/12/1996 và Quyết định số 144/2001/QĐ - BTC  ngày 21/12/2011 của bộ tài chính.
Chế độ Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành lần này được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước là công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh,doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã.
Để đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của các doanh nghiệp, Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn "Chế độ Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa"

Ngày 14 tháng 9 năm 2006, Bộ trưởng Bộ tài chính đã ký Quyết định số 48/2006/QĐ - BTC ban hành chế độ Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Chế độ Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừ ban hành theo Quyết định số 1177 TC/QĐ/CĐKT ngày 23/12/1996 và Quyết định số 144/2001/QĐ - BTC  ngày 21/12/2011 của bộ tài chính.
Chế độ Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành lần này được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước là công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh,doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã.
Để đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của các doanh nghiệp, Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn "Chế độ Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa"
Nội dung cuốn sách gồm:
Phần thứ nhất: Quy định chung
Phần thứ hai:  Hệ thống tài khóa kế toán
Phần thứ ba:  Hệ thống báo cáo tài chính
Phần thứ tư:  Chế độ chứng từ kế toán
Phần thứ năm: Chế độ sổ kế toán
Phần thứ sáu:  Sơ đồ kế toán các nghiệp vụ kinh tế