www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


SỨC BỀN VẬT LIỆU Tập 1 ( tái bản lần thứ 4)

Tác giả: LÊ QUANG MINH - NGUYỄN VĂN VƯỢNG
Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
Giá bìa:47,000
Giá bán:47,000
Năm xuất bản: Quý II / 2011

Cuốn giáo trình Sức bền vật liệu xuất bản tại NXB Giáo dục Việt Nam từ năm 1984 đến 2006 được tái bản 9 lần. Điều đó chứng tỏ nội dung của sách đã đáp ứng được chương trình giảng dạy của các trường Đại học kỹ thuật và đã có tác dụng giúp đỡ sinh viên trong qua trình học tập và nghiên cứu môn học .
  Do chương trình , nội dung và phương pháp giảng dạy đang dần được chuẩn hóa nên lần xuất bản này chúng tôi đã biện soạn lại như sau:
  Ba tập Sức bền vật liệu trước đây nay dồn thành 2 tập gồm 25 chương:
Tập 1: Gồm 13 chương ( Từ chương 1 đến chương 13)
Tập 2: Gồm 12 chương ( Từ chương 14 đến chương 25).

Cuốn giáo trình Sức bền vật liệu xuất bản tại NXB Giáo dục Việt Nam từ năm 1984 đến 2006 được tái bản 9 lần. Điều đó chứng tỏ nội dung của sách đã đáp ứng được chương trình giảng dạy của các trường Đại học kỹ thuật và đã có tác dụng giúp đỡ sinh viên trong qua trình học tập và nghiên cứu môn học .
  Do chương trình , nội dung và phương pháp giảng dạy đang dần được chuẩn hóa nên lần xuất bản này chúng tôi đã biện soạn lại như sau:
  Ba tập Sức bền vật liệu trước đây nay dồn thành 2 tập gồm 25 chương:
Tập 1: Gồm 13 chương ( Từ chương 1 đến chương 13)
Tập 2: Gồm 12 chương ( Từ chương 14 đến chương 25).