www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


VĂN KIỆN VÀ BIỂU THUẾ GIA NHẬP WTO CỦA VIỆT NAM (Tập 2)

Tác giả: Bộ Tài chính
Nhà xuất bản: Tài chính
Giá bìa:285,000
Giá bán:285,000
Năm xuất bản: 2006

Văn Kiện Và Biểu Thuế Gia Nhập WTO Của Việt Nam (Tập 2):
Sau 11 năm đàm phán, ngày 7 tháng 11 năm 2006 vừa qua nước ta đã chính thức được kết nạp vào Tổ chức thương mại thế giới - WTO. Sau khi gia nhập WTO, nền kinh tế thương mại nước ta sẽ được tiếp cận thị trường hàng hoá và dịch vụ ở tất cả các nước thành viên với mức thuế nhập khẩu đã được cắt giảm và không bị phân biệt, đối xử. Điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu và trong tương lai với sự lớn mạnh của nền kinh tế nước ta, việc mở rộng kinh doanh dịch vụ ra ngoài biên giới quốc gia là yếu tố bảo đảm tăng trưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân của Việc Nam.Tuy nhiên doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam ra "biển lớn" WTo cũng sẽ gặp phải khó khăn thách thức như: Cạnh tranh sẽ diễn ra gay gắt hơn, với nhiều "đối thủ" hơn, trên bình diện rộng hơn, sâu hơn. Đây là sự cạnh tranh giữa sản phẩm của ta với sản phẩm của các nước, giữa doanh nghiệp nước ta với doanh nghiệp các nước, không chỉ trên thị trường thế giới và ngay trên thị trường Việt Nam do thuế nhập khẩu phải cắt giảm từ mức trung bình 17.4% hiện nay xuống mức trung bình 13.4% trong vòng 3 đến 5 năm tới, trên biểu thuế chi tiết nhiều mặt hàng còn giảm mạnh hơn...... Do đó, sau khi Việt Nam gia nhập WTO doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam cần phải nắm được các nội dung của từng điều cam kết, lộ trình thực hiện cam kết mở của thị trường Việt Nam đối với từng ngành hàng sản xuất kinh doanh, thông qua đó để xây dựng chương trình hành động phù hợp cho doanh nghiệp mình ra "biển lớn" WTO.

Bộ sách "Văn kiện và biểu thuế gia nhập WTO của Việt Nam" nhằm giúp cho các cơ quan, doanh nghiệp kịp thời nắm bắt được đầy đủ thông tin liên quan đến các cam kết gia nhập WTO của Việt Nam. Bộ sách này truyền tải tới bạn đọc "cả gói" thoả thuận gia nhập WTO của Việt Nam gồm: Báo cáo của Ban công tác, Cam kết về hàng hoá, hạn ngạch, thuế quan: với 10.600 dòng thuế cam kết ràng buộc thuế suất đối với hầu hết sản phẩm nông nghiệp và phi nông nghiệp, lộ trình cắt giảm thuế đến năm 2014; Cam kết về dịch vụ: Cam kết gồm đủ 11 ngành dịch vụ trong đó khoảng 110 phân ngành........
Bộ sách được chia làm 2 tập, có kết cấu như sau:
Tập 1: Gồm 3 phần
Phần 1: Báo cáo của Ban công tác
Phần 2: Biểu cam kết về dịch vụ
Phần 3 - A: Biểu cam kết thuế đối với hành nông sản
Tập 2: Gồm 3 phần
Phần 3 - B: Biểu cam kết đối với hàng phi nông sản
Phần 4: Cam kết về hạn ngạch thuế quan; Biểu trợ cấp nông nghiệp
Phần 5: Lộ trình xoá bỏ thuế nhập khẩu cho sản phẩm ITA, phụ lục ITA.

Mục lục:
Văn kiện và biểu thuế gia nhập WTO của Việt Nam
Lới nói đầu
III - B: Biểu cam kết đối với hàng phi nông sản
Phần 1: Thuế suất tối huệ quốc (thuế suất ưu đãi)
Mục II - Hàng khác (Hàng Phi Nông sản)
IV. Cam kết về hạn ngạch thuế quan
Phần I: Thuế tối huệ quốc
Mục I - B Hạn ngạch thuế quan
Biểu trợ cấp nông nghiệp
V. Lộ trình xoá bỏ thuế nhập khẩu cho sản phẩm ITA - Phụ lục ITA
Lộ trình xoá bỏ thuế nhập khẩu cho sản phẩm ITA
Phụ lục ITA