www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


GIÁO TRÌNH HÀN TRONG MÔI TRƯỜNG KHÍ BẢO VỆ M4-05 (BXD)

Tác giả: Phạm Trọng Khu
Nhà xuất bản: Xây dựng
Giá bìa:22,000
Giá bán:22,000
Năm xuất bản: 2008

Mục Lục
Hàn hồ quang trong môi trường khí bảo vệ
- Những kiến thức cơ bản về hàn hồ quang điện trong môi trường khí bảo vệ
- Kĩ thuật hàn thép bằng công nghệ hàn tTIG, MIG, MAG
- Kĩ thuật hàn một số loại thép hợp kim, kim loại màu Phần hướng dẫn thực hành

Mục Lục
Hàn hồ quang trong môi trường khí bảo vệ
- Những kiến thức cơ bản về hàn hồ quang điện trong môi trường khí bảo vệ
- Kĩ thuật hàn thép bằng công nghệ hàn tTIG, MIG, MAG
- Kĩ thuật hàn một số loại thép hợp kim, kim loại màu Phần hướng dẫn thực hành