www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CHUYÊN NGÀNH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ - Tập 1

Tác giả: Bộ Xây Dựng
Nhà xuất bản: Xây dựng
Giá bìa:15,000
Giá bán:15,000
Năm xuất bản: 2001

Định mức dự toán chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị đưa ra công tác thu gom vận chuyển và xử lý rác đưa ra các thuyết minh và quy định áp dụng; Công tác quét , gom rác trên hè , đường phố và vớt rác trên kênh , mương thoát nước;

Định mức dự toán chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị đưa ra công tác thu gom vận chuyển và xử lý rác đưa ra các thuyết minh và quy định áp dụng; Công tác quét , gom rác trên hè , đường phố và vớt rác trên kênh , mương thoát nước; Công tác thu, gom, vận chuyển rác sinh hoạt , rác y tế, xà bẩn bằng cơ giới; Công tác xử lí rác; Công tác xử lí rác y tế; Công tác tưới nước rửa đường;Công tác duy trì nhà vệ sing công cộng; Công tác chế biến một số sản phẩm từ rác phế thải.