www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


. NỀN KINH TẾ TĂNG TRƯỞNG VÀ SỤP ĐỔ NHƯ THẾ NÀO? – How An Economy Grows And Whuy It Crashes

Tác giả: Peter D.Schiff & Andrew J.Schiff - Dịch giả: Nguyễn Dương Hiếu
Nhà xuất bản: Thời đại
Giá bìa:88,000
Giá bán:88,000
Năm xuất bản: Quý III / 2011

MỤC LỤC:
Tuyên bố công khai
Ghi chú của tác giả
Dẫn nhập
1. Một ý tưởng ra đời
2. Chia sẻ của cải
...

MỤC LỤC:
Tuyên bố công khai
Ghi chú của tác giả
Dẫn nhập
1. Một ý tưởng ra đời
2. Chia sẻ của cải
3. Những cách thức sử dụng tín dụng
4. Mở rộng kinh tế
5. Có phúc cùng hưởng
6. Cắt vào kho
7. Cơ sở hạ tầng và thương mại
8. Nền cộng hòa ra đời
9. Chính phủ trở nên sang tạo