www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


NGOẠI GIAO VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Tác giả: Bùi Văn Hùng
Nhà xuất bản: Tư pháp
Giá bìa:85,000
Giá bán:85,000
Năm xuất bản: Quý III / 2011

Nhờ thực hiện chính sách ngoại giao đúng đắn mà nước ta đã dần thoát ra khỏi thế bị bao vây,cấm vận, vươn lên giành được nhiều thành tựu to lớn trên con đường phát triển ngày càng có vị trí xứng đáng và vai trò quan trọng trên trường quốc tế.

Nhờ thực hiện chính sách ngoại giao đúng đắn mà nước ta đã dần thoát ra khỏi thế bị bao vây,cấm vận, vươn lên giành được nhiều thành tựu to lớn trên con đường phát triển ngày càng có vị trí xứng đáng và vai trò quan trọng trên trường quốc tế.
Trong tiến trình chủ động xây dựng và thực hiện đường lối chính sách ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta thì giai đoạn từ năm 1986 đến nay có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, nó đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc và trình độ phát triển của nền ngoại giao việt nam, đồng thời phản ánh bước ngoặt phát triển của nước ta theo đường lối đổi mới và hội nhập quốc tế mà Đảng Cộng sản Việt nam đề ra.
Để góp phần hiểu sâu sắc, toàn diện, có hệ thống hơn cũng như ý nghĩa nhiều mặt của giai đoạn quan trọng này, cuôn sách " Ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế"là một trong những nghiên cứu tâm huyết và có trách nhiệm về lịch sử ngoại giao của Việt Nam thời kỳ hiện đại; bằng những dẫn chứng thực tế sinh động, tác giả đã phân tích làm sáng tỏ nhiều vấn đề quan trọng về lý luận và thực tiễn của quá trình xây dựng và thực hiện đường lối chính sách ngoại giao độc lập , tự chủ, mềm dẻo, linh hoạt và sáng tạo của Đảng, Nhà nước ta từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới (năm 1986) đến nay; khẳng định những thành tựu ngoại giao đã đạt được và rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu cho nhiều năm tới.