www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

Tác giả: 0
Nhà xuất bản: Tư pháp
Giá bìa:22,000
Giá bán:22,000
Năm xuất bản: Quý I / 2011

MỤC LỤC
Lệnh số 23/2010/L - CTN ngày 07 tháng 12 năm 2010 của Chủ tịch nước về việc công bố Nghị quyết của Quốc hội
Nghị quyết số 56/2010/QH12 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính
Lệnh số 22/2010/L - CTN ngày 07 tháng 12 năm 2010 của Chủ tịch nước về việc công bố Luật tố tụng hành chính.
Luật tố tụng hành chính số 64/2010/QH12

MỤC LỤC
Lệnh số 23/2010/L - CTN ngày 07 tháng 12 năm 2010 của Chủ tịch nước về việc công bố Nghị quyết của Quốc hội
Nghị quyết số 56/2010/QH12 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính
Lệnh số 22/2010/L - CTN ngày 07 tháng 12 năm 2010 của Chủ tịch nước về việc công bố Luật tố tụng hành chính.
Luật tố tụng hành chính số 64/2010/QH12