www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN - Tập 1

Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Phương đông
Giá bìa:65,000
Giá bán:65,000
Năm xuất bản: Quý I / 2012

Hệ thống Thông tin Kế toán -Tập 1: Trình bày các vấn đề tổng quan về hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp, đã định hướng cho người đọc trong việc tổ chức  một hệ bảng tính dựa trên phần mềm MS Excel để có thể xử lý dữ liệu kế toán trong một doanh nghiệp có quy mô nhỏ, và cũng đã cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị dữ liệu với những ví dụ minh họa thông qua phần mềm MS Access.

Trong thời đại công nghệ thông tin, khi công nghệ thông tin ngày càng có nhiều ảnh hưởng sâu rộng trong quá trình điều hành, quản lý doanh nghiệp, đặc biệt là các ảnh hưởng đến hẹ thống thông tin kế toán, các chuyên viên kế toán đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. Hiểu biết và có kỹ năng tốt trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán, sẽ giúp cho chuyên viên kế toán nắm bắt được các cơ hội và vượt qua các thách thức, giúp cho kế toán ngày càng giữ vai trò quan trọng hơn trong công tác quản lý doanh nghiệp, và giúp Hệ thống thông tin kế toán tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp.
Trong điều kiện đó, vai trò của chuyên viên kế toán không chỉ là thực hiện công việc ghi chép, lập báo cháo mà còn tham gia vào các đội dự án để phân tích, thiết kế, đánh giá một  hệ thống thông tin kế toán. Đối với nghề nghiệp, một chuyên viên kế toán không chỉ làm việc trong vai trò là người tư vấn tài chính kế toán, kiểm soát viên nội bộ trong doanh nghiệp, hay kiểm toán viên trong tổ chức kiểm toán độc lập.
Với mong muốn cung cấp đầy đủ kiến thức về các vấn đề xử lý thông tin kế toán, tổ chức, đánh giá một hệ thống thông tin kế toán trong cả hai moi trưởng xử lý bằng tay và xử lý bằng máy, môn học "Hệ thống Thông tin Kế toán" được thiết kế giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành kế toán, được chia làm 2 tập.
Tài liệu "Tổ Chức Công Tác Kế Toán Doanh Nghiệp" được biên soạn nhằm giúp sinh viên chuyên ngành kế toán nói riêng, và các chuyên viên kế toán nói chung trong việc hệ thống hóa các kiến thức liên quan đến việc tổ chức công tác kế toán cho doanh nghiệp tron gđiều kiện tin học hóa.
Hệ thống Thông tin Kế toán -Tập 1: Trình bày các vấn đề tổng quan về hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp, đã định hướng cho người đọc trong việc tổ chức  một hệ bảng tính dựa trên phần mềm MS Excel để có thể xử lý dữ liệu kế toán trong một doanh nghiệp có quy mô nhỏ, và cũng đã cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị dữ liệu với những ví dụ minh họa thông qua phần mềm MS Access.

MỤC LỤC:

Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán
Chương 2: Tổ chức dữ liệu trong điều kiện ứng dụng máy tính
Chương 3: Bảng dữ liệu, vấn tin
Chương 4: Tổ chức dữ liệu kế toán trong điều kiện ứng dụng Excel
Chương 5: Lập bảng cân đối tài khoản, bảng tổng hợp chi tiết
Chương 6: Lập sổ nhật ký
Chương 7: Lập sổ chi tiết, sổ cái
Chương 8: Lập báo cáo tài chính