www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Tác giả: Bộ Tài Chính
Nhà xuất bản: Đại học KTQD
Giá bìa:199,000
Giá bán:199,000
Năm xuất bản: Quý II / 2012

Chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước là công ty trách nhiện hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp doanh, doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã, rất thuận tiện cho việc tra cứu và thực hiện, phù hợp với đặc điểm kinh tế, yêu cầu và trình độ quản lý của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán và Luật Kế toán đã ban hành.

Cùng với sự phát triển thay đổi trong chính sách quản lý kinh tế, hệ thống kế toán Việt Nam không ngừng được hoàn thiện và phát triển nhằm tạo ra sự hòa hợp giữa kế toán Việt Nam với kế toán quốc tế đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường với xu hướng mở cửa, hội nhập kinh tế thế giới. Tuy nhiên sự thay đổi thường xuyên của chế độ kế toán cũng đặt ra cho những người làm kế toán nhu cầu phải thường xuyên cập nhật và bổ sung kiến thức về kế toán
Nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày tại doanh nghiệp đúng chế độ, Bộ tài chính đã ban hành Chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Quyết định số 48/ 2006/ QĐ - BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư số 138/2011/TT  BTC ngày 04/10/2011 hướng dẫn sửa đổi bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa (ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ - BTC ). Chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp cho các doanh nghiệ nhỏ và vừa được ban hành (đã được sửa đổi, bổ sung) gồm 5 phần:
Phần thứ nhất: Quy định chung
Phần thứ hai. Hệ thống tài khoản kế toán
Phần thứ ba. Hệ thống báo cáo tài chính
Phần thứ tư. Chế độ chứng  từ kế toán
Phần thứ năm . Chế độ sổ kế toán
Chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước là công ty trách nhiện hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp doanh, doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã, rất thuận tiện cho việc tra cứu và thực hiện, phù hợp với đặc điểm kinh tế, yêu cầu và trình độ quản lý của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán và Luật Kế toán đã ban hành.