www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRÊN SỔ KẾ TOÁN

Tác giả: Nhiều Tác Giả
Nhà xuất bản: Tài chính
Giá bìa:180,000
Giá bán:180,000
Năm xuất bản: Quý I / 2010

Tổ chức hệ thống sổ kế toán là nội dung quan trọng trong tổ chức công tác kế toán ở DN. Tổ chức hệ thống sổ kế toán phù hợp với quy mô và đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp có tác dụng quan trọng trong quá trình xử lý thông tin để tạo ra thông tin hữu ích cho nhiều đối tượng sử dụng khác.

Tổ chức hệ thống sổ kế toán là nội dung quan trọng trong tổ chức công tác kế toán ở DN. Tổ chức hệ thống sổ kế toán phù hợp với quy mô và đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp có tác dụng quan trọng trong quá trình xử lý thông tin để tạo ra thông tin hữu ích cho nhiều đối tượng sử dụng khác.
Cùng với việc tổ chức hệ thống sổ kế toán thì việc nắm vững phương pháp ghi sổ theo hình thức kế toán để ghi chép nhanh chóng, kịp thời, đúng đắn các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sẽ giúp cho việc phân loại và tổng hợp thông tin dễ dàng, thuận lợi, đáp ứng được yêu cầu quản lý.

MỤC LỤC:

Phần 1. Giới thiệu các hình thức kế toán áp dụng ở doanh nghiệp Việt Nam
Phần 2. Ví dụ tổng hợp về hoạt động của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán
Phần 3. Hướng dẫn ghi sổ theo hình thức nhật ký chung
Phần 4. Hướng dẫn ghi sổ theo hình thức nhật ký - sổ cái
Phần 5. Hướng dẫn ghi sổ theo hình thức nhật ký - ghi sổ
Phần 6. Hướng dẫn ghi sổ theo hình thức kế toán nhật ký - chứng từ