www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


THANH TOÁN QUỐC TẾ TRONG NGOẠI THƯƠNG & TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Tác giả: Đinh Xuân Trình
Nhà xuất bản: Thống kê
Giá bìa:98,000
Giá bán:98,000
Năm xuất bản: Quý II / 2012

Giáo trình thanh toán quốc tế trong ngoại thương là một trong những giáo trình các môn học nghiệp vụ ngoại thương chủ yếu thuộc nội dung chương trình đào tạo cử nhân kinh tế hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại quốc tế.

Giáo trình thanh toán quốc tế trong ngoại thương là một trong những giáo trình các môn học nghiệp vụ ngoại thương chủ yếu thuộc nội dung chương trình đào tạo cử nhân kinh tế hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại quốc tế.
Giáo trình được viết phục vụ cho học tập và nghiên cứu của sinh viên các trường đại học kinh tế và tài chính, ngoài ra nó còn có thể làm tài liệu tham khảo cho cán bộ, nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp kinh thương, các ngân hàng và các cơ quan tài chính.

MỤC LỤC:

Chương 1: Các điều kiện thanh toán quy định trong hợp đồng thương mại quốc tế
Chương 2: Tỷ giá hối đoái trong thanh toán ngoại thương
Chương 3: Các công cụ thanh toán quốc tế sử dụng trong ngoại thương
Chương 4: Các phương thức thanh toán không kèm chứng từ sử dụng trong ngoại thương
Chương 5: Các phương thức thanh toán kèm chứng từ phi thương mại sử dụng trong ngoại thương
Chương 6: Các phương thức thanh toán kèm chứng từ thương mại sử dụng trong ngoại thương
Chương 7: Khái niệm chung về tài trợ thương mại quốc tế
Chương 8: Các loại tài trợ thương mại quốc tế