www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN IN, PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ

Tác giả: Bộ Tài Chính
Nhà xuất bản: Tài chính
Giá bìa:68,000
Giá bán:68,000
Năm xuất bản: Quý II / 2011

MỤC LỤC:
Nghị định số 51/2010/NĐ - CP ngày 15-5-2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Thông tư số 153/2010/TT - BTC ngày 28-9-2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ - CP ngày 14-5-2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
...

MỤC LỤC:
Nghị định số 51/2010/NĐ - CP ngày 15-5-2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Thông tư số 153/2010/TT - BTC ngày 28-9-2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ - CP ngày 14-5-2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Thông tư số 13/2011/TT - BTC ngày 08-02-2011 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 153/2010/TT - BTC ngày 28-9-2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ - CP ngày 14-5-2010 quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ
Thông tư số 32/2011/TT - BTC ngày 14-3-2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Thông tư số 37/2010/TT - BTC ngày 18-3-2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính
...