www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


BÍ MẬT THIÊN NHIÊN KỶ - BẠN CHƯA BIẾT GÌ VỀ ĐIỀU BẠN CHƯA TỪNG BIẾT - Tập 1 (Quyển 2) Kinh Doanh Theo Mạng, Phát Minh Vĩ Đại Của Nhân Loại

Tác giả: Trần Trung Kiên - Dương Hồng Lễ
Nhà xuất bản: Phương đông
Giá bìa:75,000
Giá bán:75,000
Năm xuất bản: Quý II / 2012

Thành tựu bậc nhất của nhân loại cuối thế kỷ 20 và cũng là cuối thiên niên kỷ 2 đó là việc con người đã phát minh ra mô hình Mạng lưới (Net)...
Mô  hình dạng lưới trong thế giới ảo đó là Internet còn là mô hình dạng lưới trong thế giới thực đó là Kinh doanh theo mạng...

Thành tựu bậc nhất của nhân loại cuối thế kỷ 20 và cũng là cuối thiên niên kỷ 2 đó là việc con người đã phát minh ra mô hình Mạng lưới (Net)...
Mô  hình dạng lưới trong thế giới ảo đó là Internet còn là mô hình dạng lưới trong thế giới thực đó là Kinh doanh theo mạng...
MỤC LỤC: 
Phần 1.Đa cấp và Mạng lưới
Chương 1: Kinh doanh truyền thống là đa cấp và kinh doanh theo mạng là mạng lưới
Bình luận của tác giả: Mạng lưới là con đường phát triển tự nhiên từ đa cấp
Thực hành của độc giả
Chương 2: Giáo dục là truyền thống là đa cấp và giáo dục khai sáng là mạng lưới
Chương 3: Xã hội truyền thống là đa cấp và xã hội hiện đại là mạng lưới
Chương 4: Lãnh  đạo truyền thống là đa cấp và lãnh đạo hiện đại là mạng lưới
Chương 5: Truyền thống là đa cấp và hiện đại là mạng lưới
Phần thứ 2. Công và chủ
Chương 6: Kinh doanh truyền thống là làm công và kinh doanh theo mạng là làm chủ
Chương 7: Giáo dục truyền thống dạy cách làm công và giáo dục khai sáng dạy cách làm chủ
Chương 8: Xã hội truyền thống là xã hội làm công và xã hội hiện đại là xã hội làm chủ