www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


CẨM NANG HƯỚNG DẪN TOÀN DIỆN - ĐIỀU HÀNH HIỆU QUẢ BỘ PHẬN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Tác giả: Steven M.Bragg - Dịch giả: Lê Đạt Chí, Ngô Thị Ngọc Thảo
Nhà xuất bản: Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh
Giá bìa:179,000
Giá bán:179,000
Năm xuất bản: Quý I / 2011

Quan hệ đầu tư là một hoạt động vô cùng phức tạp bởi nó đòi hỏi mức độ thông tin chuyên sâu với phạm vi bao quát hết sức rộng lớn - các nhà phân tích, môi giới chứng khoán, nhà đầu tư, ngân hàng đầu tư, tổ chức xếp hạng tín dụng và ban giám đốc. Rất nhiều hình thức truyền thông được sử dụng, đòi hỏi phải có vô số kỹ năng soạn thảo tài liệu, thiết kế trang thông tin điện tử, thông cáo báo chí, hội nghị thoại, các buổi giới thiệu và hình thức hội họp khác.Tuy nhiên, các hình thức trao đổi thông tin nêu trên thường được kiểm soát chặt chẽ bởi các quy định của chính phủ về bảo mật thông tin, do đó, công ty sẽ gặp rắc rối lớn nếu vi phạm những quy định này.

Quan hệ đầu tư là một hoạt động vô cùng phức tạp bởi nó đòi hỏi mức độ thông tin chuyên sâu với phạm vi bao quát hết sức rộng lớn - các nhà phân tích, môi giới chứng khoán, nhà đầu tư, ngân hàng đầu tư, tổ chức xếp hạng tín dụng và ban giám đốc. Rất nhiều hình thức truyền thông được sử dụng, đòi hỏi phải có vô số kỹ năng soạn thảo tài liệu, thiết kế trang thông tin điện tử, thông cáo báo chí, hội nghị thoại, các buổi giới thiệu và hình thức hội họp khác.Tuy nhiên, các hình thức trao đổi thông tin nêu trên thường được kiểm soát chặt chẽ bởi các quy định của chính phủ về bảo mật thông tin, do đó, công ty sẽ gặp rắc rối lớn nếu vi phạm những quy định này.
Cuốn "Cẩm Nang Hướng Dẫn Điều Hành Hiệu Quả Bộ Phận Quan Hệ Nhà Đầu Tư" được thiết kế để hỗ trợ chuyên gia quan hệ nhà đầu tư trong việc tạo ra một thông điệp cho cộng đồng đầu tư, thông qua các thành phần tham gia, xử lý nhiều hình thức trao đổi thông tin và biết cách hoạt động trong khuôn khổ các hướng dẫn của cơ quan chính phủ.

MỤC LỤC:

Chương 1: Quản lý mối quan hệ nhà đầu tư
Chương 2: Vị trí của chuyên viên phụ trách quan hệ nhà đầu tư
Chương 3: Xây dựng câu chuyện về công ty
Chương 4: Quản lý sự kiện
Chương 5: Truyền thông đại chúng
Chương 6: Các ấn bản
Chương 7: Trang thông tin điện tử quan hệ nhà đầu tư
Chương 8: Phần thảo luận và phân tích của ban quản trị
Chương 9: Công bố thông tin
Chương 10: Các tuyên bố về kế hoạch tương lai
Chương 11: Cung cấp hướng dẫn
Chương 12: Làm việc với bên bán
Chương 13: Làm việc với bên mua
Chương 14: Làm việc với các cơ quan xếp hạng tín dụng
Chương 15: Làm việc với các nhà giao dịch bán khống và nhà đầu tư chủ động
Chương 16: Làm việc với Ban giám đốc
Chương 17: Các sàn giao dịch chứng khoán lớn
Chương 18: Giám sát thị trường
Chương 19: Luật bảo vệ nhà đầu tư
Chương 20: Yêu cầu ủy quyền
Chương 21: Cổ tức và việc mua lại cổ phiếu
Chương 22: Thuê ngoài dịch vụ quan hệ đầu tư
Chương 23: Các thước đo mối quan hệ nhà đầu tư