www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


TÀI CHÁNH CÔNG TY - Các Nguyên Tắc Căn Bản & Các Áp Dụng

Tác giả: Dương Hữu Hạnh
Nhà xuất bản: Phương đông
Giá bìa:179,000
Giá bán:179,000
Năm xuất bản: Quý IV / 2011

Tài chánh có tính thách thức (challenging). Các quyết định tài chánh ít khi bị cắt hay bị cạn, và các thị trường tài chánh trong đó các công ty hoạt động đều đang thay đổi nhanh và đã đang được toàn cầu hóa, mỗi biến động tài chánh của các nước lớn như Mỹ, Nhật,... đều có thể ảnh hưởng đến nền tài chính toàn cầu.

Quyển sách này đền cập đến tài chính công ty (corporate finace) hay doanh nghiệp, tập trung vào việc các công ty đầu tư vào các tài sản thực (real assets) như thế nào và các công ty làm thế nào tăng số tiền để trả cho các cuộc đầu tư này.
Việc quản trị tài chính quan trọng, thú vị, và đầy thách thức. Quản trị tài chính quan trọng vì các quyết định đầu tư vốn (capital investment decisions) ngày nay có thể xác định các việc kinh doanh mà xí nghiệp thực hiện trong 10, 20, hay nhiều năm hơn trong tương lai. Cũng như vậy, việc thành công hay thất bại của xí nghiệp tùy thuộc phần lớn vào năng lực của mình để tìm kiếm vốn mà xí nghiệp cần đến.
Tài chánh là vấn đề thú vị vì nhiều lý do. Các quyết định tài chánh thường liên quan đến các số tiền lớn và các dự án đầu tư lớn hay các vụ mua lại có thể liên hệ đến hàng tỷ đô-la Mỹ. Cũng như vậy, cộng đồng tài chánh có tính quốc tế và biến chuyển nhanh.
Tài chánh có tính thách thức (challenging). Các quyết định tài chánh ít khi bị cắt hay bị cạn, và các thị trường tài chánh trong đó các công ty hoạt động đều đang thay đổi nhanh và đã đang được toàn cầu hóa, mỗi biến động tài chánh của các nước lớn như Mỹ, Nhật,... đều có thể ảnh hưởng đến nền tài chính toàn cầu.

MỤC LỤC:

Phần 1: Đại cương tài chánh công ty
Chương 1: Dẫn nhập vào tài chánh công ty
Chương 2: Cáo báo cáo tài chánh, dòng tiền tệ, và thuế
Chương 3: Việc phân tích báo cáo tài chánh
Phần 2: Việc định giá các dòng tiền tương lai
Chương 4: Dẫn nhập việc định giá: thời giá của tiền tệ
Chương 5: Lãi suất và việcđịnh giá trái phiếu dài hạn
Chương 6: Việc định giá và các đặc điểm của các cổ phiếu
Phần 3: Việc lập ngân sách vốn
Chương 7: Hiện giá thuần và tiêu chuẩn đầu tư khác hay các điểm căn bản của việc lập ngân sách vốn
Phần 4: Chánh sách tài chánh dài hạn
Chương 8: Đòn bẩy tài chánh và chánh sách cơ cấu vốn
Phần 5: Việc Quản trị và lập kế hoạch tài chánh ngắn hạn
Chương 9: Quản trị các tài sản lưu động
Phần 6: Các chủ đề đặc biệt trong tài chánh công ty
Chương 10: Quản trị tài chánh công ty đa quốc gia