www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


KINH TẾ LƯỢNG - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI LÝ THUYẾT VÀ GIẢI BÀI TẬP (Dùng cho học viên cao học và sinh viên các trường đại học)

Tác giả: Nguyễn Cao Văn, Bùi Dương Hải
Nhà xuất bản: Tài chính
Giá bìa:78,500
Giá bán:78,500
Năm xuất bản: Quý II / 2011

Kinh tế lượng là một ngành khoa học định lượng ngày càng được áp dụng rộng rãi và phổ biến trong nghiên cứu kinh tế xã hội, quản trị kinh doanh và đã được đưa vào chương trình đào tạo bậc đại học và sau đại học khối ngành kinh tế tại Việt Nam. Việc tìm hiểu, ứng dụng, nghiên cứu về môn học này đã trở thành tất yếu trong phân tích kinh tế.

Kinh tế lượng là một ngành khoa học định lượng ngày càng được áp dụng rộng rãi và phổ biến trong nghiên cứu kinh tế xã hội, quản trị kinh doanh và đã được đưa vào chương trình đào tạo bậc đại học và sau đại học khối ngành kinh tế tại Việt Nam. Việc tìm hiểu, ứng dụng, nghiên cứu về môn học này đã trở thành tất yếu trong phân tích kinh tế.
Nhằm đáp ứng yêu cầu tìm hiểu, áp dụng kinh tế lượng trong các lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh, cuốn sách "Kinh Tế Lượng - Hướng Dẫn Trả Lời Lý Thuyết Và Bài Tập" được viết nhằm trả lời những vấn đề cụ thể cả về lý thuyết và thực hành, dành cho các đối tượng đang theo học các khóa học cũng như tự nghiên cứu.

MỤC LỤC:

Chương 1: Các khái niệm cơ bản
Chương 2: Mô hình hồi quy đơn
Chương 3: Mô hình hồi quy bội
Chương 4: Đánh giá về mô hình
Chương 5: Mô hình có biến trễ
Chương 6: Mô hình hệ phương trình hồi quy đồng thời
Chương 7: Mô hình có biến độc lập và biến giả
Chương 8: Mô hình biến phụ thuộc và biến nhị phân
Chương 9: Phân tích thành phần chuỗi thời gian
Chương 10: Chuỗi thời gian không dừng và mô hinh Arima