www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


GIÁO TRÌNH TIỀN TỆ - NGÂN HÀNG

Tác giả: Nguyễn Văn Tiến
Nhà xuất bản: Thống kê
Giá bìa:86,000
Giá bán:86,000
Năm xuất bản: Quý II / 2012

Một thực tế là, hàng ngày chúng ta, từ nhà quản lý, nhà nghiên cứu, doanh nhân, sinh viên và các tầng lớp xã hội khác đều được nghe, đọc, phân tích và bình luận... về các cụm từ như Tiền tệ - Ngân hàng. Lý thuyết và ứng dụng trong quản lý về Tiền tệ - Ngân hàng đã trở thành một lĩnh vực khoa học vô cùng hấp dẫn, nhạy cảm và cần thiết đối với mọi tầng lớp xã hội, đồng thời đây cũng là một lĩnh vực rộng lớn, phức tạp và đầy bí ẩn không dễ chinh phục. Với tính chất quan trọng như vậy, Tiền tệ - Ngân hàng được xem là một môn học nền tảng, có tính bản lề, xuyên suốt, và là môn học bắt buộc đối với các trường đại học khối ngành kinh tế trong cả nước.

Một thực tế là, hàng ngày chúng ta, từ nhà quản lý, nhà nghiên cứu, doanh nhân, sinh viên và các tầng lớp xã hội khác đều được nghe, đọc, phân tích và bình luận... về các cụm từ như Tiền tệ - Ngân hàng. Lý thuyết và ứng dụng trong quản lý về Tiền tệ - Ngân hàng đã trở thành một lĩnh vực khoa học vô cùng hấp dẫn, nhạy cảm và cần thiết đối với mọi tầng lớp xã hội, đồng thời đây cũng là một lĩnh vực rộng lớn, phức tạp và đầy bí ẩn không dễ chinh phục. Với tính chất quan trọng như vậy, Tiền tệ - Ngân hàng được xem là một môn học nền tảng, có tính bản lề, xuyên suốt, và là môn học bắt buộc đối với các trường đại học khối ngành kinh tế trong cả nước.

MỤC LỤC:

Chương 1: Đại cương về tiền tệ
Chương 2: Thị trường tài chính
Chương 3: Các trung gian tài chính
Chương 4: Các ngân hàng trung gian
Chương 5: Vai trò của các trung gian tài chính trong nền kinh tế
Chương 6: Nguyên lý hoạt động ngân hàng thương mại
Chương 7: Lãi suất và cấu trúc lãi suất
Chương 8: Cung cầu tiền tệ
Chương 9: Tiền tệ và lạm phát
Chương 10: Ngân hàng trung ương
Chương 11: Chính sách tiền tệ
Chương 12: Tài chính quốc tế
Chương 13: Chính sách tiền tệ, tài khóa và tỷ giá trong nền kinh tế mở