www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ NĂM 2011 (Áp Dụng Cho Các Doanh Nghiệp Việt Nam)

Tác giả: Võ Văn Nhị
Nhà xuất bản: Giao thông Vận tải
Giá bìa:175,000
Giá bán:175,000
Năm xuất bản: Quý II / 2011

Kế toán và thuế là hai công cụ quản lý và điều hành nền kinh tế có vai trò hết sức quan trọng đối với nhà nước. Hoàn thiện hệ thống thuế và kế toán để phát huy tốt các chức năng vốn có của nó là các vấn đề luôn được quan tâm bởi các cơ quan quản lý nhà nước.

Kế toán và thuế là hai công cụ quản lý và điều hành nền kinh tế có vai trò hết sức quan trọng đối với nhà nước. Hoàn thiện hệ thống thuế và kế toán để phát huy tốt các chức năng vốn có của nó là các vấn đề luôn được quan tâm bởi các cơ quan quản lý nhà nước.

Trong phạm vi doanh nghiệp, kế toán và thuế cũng có vai trò to lớn trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Am hiểu các luật thuế, chấp hành tốt các quy định về thuế là một trong các tiêu chuẩn quan trọng đánh giá chất lượng và hiệu quả quản lý. Tổ chức công tác kế toán phù hợp với điều kiện và đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp để cung cấp được thông tin hữu ích cho các đối tượng khác nhau là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác quản lý và cũng là một trong những nội dung quản lý có ý nghĩa quan trọng tác động trực tiếp đến chất lượng quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Trong thời gian qua, các loại thuế và hệ thống kế toán doanh nghiệp đã có những sửa đổi, bổ sung trên nhiều mặt để không ngừng phù hợp với sự đổi mới trong quản lý kinh tế cũng như sự phát triển và hội nhập của nền kinh tế nước ta. Cuốn sách “Thuế Và Kế Toán Thuế 2009” được tác giả biên soạn nhằm giúp cho nhà quản lý doanh nghiệp, các người thực hành kế toán và các bạn đọc quan tâm đến kế toán và thuế áp dụng cho các doanh nghiệp cập nhật những thông tin mới nhất về thuế và kế toán.

MỤC LỤC:

Lời nói đầu
Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp
Chương mở đầu: Tổng quan về mối quan hệ giữa kế toán tài chính và thuế trong quá trình quản lý và hành thu thuế ở doanh nghiệp
Chương 1: Thuế giá trị gia tăng và kế toán thuế giá trị gia tăng
Chương 2: Thuế tiêu thụ đặc biệt và kế toán Thuế TTĐB
Chương 3: Thuế xuất nhập khẩu và kế toán xuất khẩu, nhập khẩu
Chương 4: Thuế thu nhập doanh nghiệp và kế toán thuế TNDN
Chương 5: Thuế thu nhập cá nhân và kế toán thuế thu nhập cá nhân
Chương 6: Kế toán một số loại thuế khác
Phần phụ lục:
-Phụ lục thông tư số 194/2010/TT-BTC
-Phụ lục thông tư số 18/2011/TT-BTC
-Phụ lục thông tư số 130/2008/TT-BTC