www.xbook.com.vn
ĐT: - Email: info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
ĐC: Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội


BỘ TẬP QUÁN QUỐC TẾ VỀ L/C (Các văn bản có hiệu lực từ 01/7/2007 - Song ngữ Anh - Việt)

Tác giả: Phòng Thương mại quốc tế - Dịch giả: Đinh Xuân Trình
Nhà xuất bản: Đại học KTQD
Giá bìa:60,000
Giá bán:60,000
Năm xuất bản: 2008

Để tạo điều kiện thuận lợi hơn và thúc đẩy giao lựu, thương mại quốc tế phát triển mạnh mẽ hơn nữa Phòng thương mại quốc tế đã sửa đổi và ban hành Quy tắc và thực hành thống nhất về Tín dụng Chứng từ của ICC UCP-600, có hiệu lực từ 01/7/2007. Tiếp theo việc ban hành UCP-600, ICC đã ban hành một số văn bản hướng dẫn kèm theo....

Các họat động thanh toán thương mại quốc tế, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến Tính dụng chứng từ đòi hỏi phảo có sự hiểu biết thấu đấo và thống nhất trên phạm vi toàn thế giới. Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc mở rộng và đẩy mạnh giao lưu thương mại quốc tế, giúp các công ty, các tập đoàn khác nhau ở các quốc gia khác nhau quan hệ buôn bán, thanh toán được dễ dàng, quoc tắc và thực hành thống nhất về Tín dụng chứng từ của ICC UCP-500 được bạn hành năm 1993 đã được chấp nhận, được phổ biến và sử dụng rộng rãi trong buôn bán giữa các quốc gia trên phạm vi toàn cầu, đã phát huy tác dụng thúc đẩy thương mại quốc tế ngày càng phát triển.
Trong một thế giới mà công nghệ thông tin phát triển nhanh, các nền kinh tế khác nhau trên thế giới nhanh chóng hội nhập, quan hệ mật thiết và gắn bó, khi mà thế giới ngày càng trở nên "phẳng" hơn, sau gần 15 năm đi vào cuôc sống, nhiều quy định trong UCP-500 không còn phù hợp, trở nên cản trở các mối quan hệ thương mại quốc tê,s việc định kỳ hoàn thiện, sửa đổi các văn bản mang tính quy tắc thống nhất trong thanh toán quốc tế đã trở nên cần thiết.
Để tạo điều kiện thuận lợi hơn và thúc đẩy giao lựu, thương mại quốc tế phát triển mạnh mẽ hơn nữa Phòng thương mại quốc tế đã sửa đổi và ban hành Quy tắc và thực hành thống nhất về Tín dụng Chứng từ của ICC UCP-600, có hiệu lực từ 01/7/2007. Tiếp theo việc ban hành UCP-600, ICC đã ban hành một số văn bản hướng dẫn kèm theo.
Nhằm tạo điều kiện để các tổ chức ngân hàng, các doanh nghiệp kinh doanh xuất, nhập khẩu, các doanh nghiệp có liên quan đến thanh toán quốc tế, cũng như những cán bộ nghiên cứu và hoạch định chính sách thương mại quốc tế có văn bản để sử dụng hàng ngày trong công việc của mình, cuốn sách đã được phát hành.
Nội dung sách gồm 4 phần:
UCP 600 - 2007 ICC - Các quy tắc và thực hành thống nhất về Tín dụng chứng từ
ISBP-681 2007 ICC - Tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế để kiểm tra chứng từ theo thư tín dụng - phát hành số 681 sửa đổi năm 2007 của ICC tuân thủ UCP 600 2007 ICC.
eUCP 1.1 - Bản phụ trương UCP-600 về việc xuất trình chứng từ điện tử - Bản diễn giải số 1.1 năm 2007.
UR255 1995 ICC - Quy tác thống nhất về hoàn trả tiền giữa các nhân hàng theo thư tín dụng.
Để tiện cho bạn đọc dễ tra cứu, đối chiếu hau thứ tiếng trong hoạt động chuyên môn, phần Tiéng Anh được bố trí ở các trang chẵn (6, 8, 10, 12,...), phần tiếng Việt được bố trí ở các trang lẻ (7, 9, 11, 13,...). Điều đó giúp bạn đọc nhanh chóng và chính xác tìm ra phần văn bản gốc tiếng Anh tương ứng với phần dịch ra tiếng Việt.

MỤC LỤC
Lời nhà xuất bản
Phần 1: Các quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ của ICC (UCP 600 2007 ICC)
Phần 2: Tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế để kiểm tra chứng từ theo thư tín dụng phát hành số 681, sửa đổi năm 2007 ICC, tuân thủ UCP 600 2007 ICC (ISBP 681 2007 ICC)
Mở đầu
Các nguyên tắc chung
Hối phiếu và cách tính ngày đáo hạn
Chứng từ vận tải dùng cho ít nhất hai phương thức vận tải khác nhau
Vận đơn
Vận đơn theo hợp đồng thuê tầu
Chứng từ vận tải hàng không
Chứng từ vận tải bộ, đường sắt và các đường sông
Chứng từ bảo hiểm và bảo hiểm
Giấy chứng nhận xuất xứ
Phần 3: Bản phụ trương UCP 600 về việc xuất trình chứng từ điện tử - bản diễn giải số 1.1 năm 2007
Phần 4: Quy tắc thống nhất về hoàn trả tiền giữa các ngân hàng theo thư tín dụng - URR 525 1995 ICC
A. Điều khoản chung và định nghĩa
B. Nghĩa vụ và trách nhiệm
C. Hình thức và thông báo ủy quyền, sửa đổi và yêu cầu
D. Các điều khoản khác