Đăng nhập | Đăng ký

Tiết kiệm công tìm nghìn nghìn đầu sách
Tìm kiếm bạn sẽ có kết quả nhanh nhất và tối ưu nhất (Hỗ trợ gõ tiếng việt tự động)
   

Tiêu đề Tác giả Nội dung NXB Loại Tất cả
  
Hỗ trợ khách hàng

Hotline:0904 845 066
(7h-22h, cả T7, CN)
info@xbook.com.vn
  
Support Online
Liên hệ hợp tác
Liên hệ hợp tác:
  Đặt hàng theo yêu cầu
- Tại chức năng này, quý khách có thể gửi thông tin đặt những cuốn sách hay sản phẩm thuộc lĩnh vực kinh doanh của xbook, nhưng do chưa cập nhật lên hệ thống. Hoặc do quý khách chưa tìm được sản phẩm ưng ý, nhưng biết trên thị trường có sách hoặc sản phầm đó.
- XBOOK sẽ tiến hành kiểm tra thông tin yêu cầu của quý khách để đáp ứng nhanh nhất.

   
Sắp xếp: Giá từ: đến

BÊTÔNG ĐẦM LĂN
Mã sp:KHKT-XDKT397
Tác giả: Phạm Hữu Hanh
Nhà xuất bản: Xây dựng
Giá:42,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

CẦU BÊTÔNG CỐT THÉP TRÊN ĐƯỜNG ÔTÔ (TẬP 1)
Mã sp:KHKT-XDKT396
Tác giả: Lê Đình Tâm
Nhà xuất bản: Xây dựng
Giá:110,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

SỨC BỀN VẬT LIỆU - CÁC BÀI TẬP LỚN TÍNH TOÁN THIẾT KẾ
Mã sp:KHKT-XDKT395
Tác giả: Tô Văn Tấn
Nhà xuất bản: Xây dựng
Giá:57,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ KHUNG THÉP LIÊN KẾT ĐÀN HỒI
Mã sp:KHKT-XDKT394
Tác giả: Vũ Quốc Anh
Nhà xuất bản: Xây dựng
Giá:90,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

GIÁO TRÌNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG (BXD)
Mã sp:GT-DH265
Tác giả: BXD, Hệ cao đẳng
Nhà xuất bản: Xây dựng
Giá:46,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM-BAN HÀNH NĂM 2006 (TCXDVN 364, 194, 363, 373, 372, 303, 367, 368)
Mã sp:KHKT-XDKT391
Tác giả: TCXDVN 2006
Nhà xuất bản: Xây dựng
Giá:60,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

TCXDVN 33:2006 CẤP NƯỚC MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ỐNG VÀ CÔNG TRÌNH-TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
Mã sp:KHKT-XDKT390
Tác giả:Tcxdvn 33: 2006
Nhà xuất bản: Xây dựng
Giá:43,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH ĐẤT VÀ CÁC VẬT LIỆU ĐẮP KHÁC CÓ GIA CƯỜNG (Có Cốt )
Mã sp:KHKT-XDKT389
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Nhà xuất bản: Xây dựng
Giá:36,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

TUYỂN TẬP TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG CỦA VIỆT NAM - Tập 11
Mã sp:KHKT-XDKT388
Tác giả: Bộ Xây Dựng
Nhà xuất bản: Xây dựng
Giá:250,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

TUYỂN TẬP TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG CỦA VIỆT NAM - Tập 5
Mã sp:KHKT-XDKT387
Tác giả: Bộ Xây Dựng
Nhà xuất bản: Xây dựng
Giá:350,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

TUYỂN TẬP TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG CỦA VIỆT NAM - Tập 3
Mã sp:KHKT-XDKT386
Tác giả: BXD
Nhà xuất bản: Xây dựng
Giá:250,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

TUYỂN TẬP TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG CỦA VIỆT NAM - Tập 7
Mã sp:KHKT-XDKT385
Tác giả: Bộ Xây Dựng
Nhà xuất bản: Xây dựng
Giá:465,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

TUYỂN TẬP TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM - Tập 2
Mã sp:KHKT-XDKT384
Tác giả: BXD
Nhà xuất bản: Xây dựng
Giá:250,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

TUYỂN TẬP TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG CỦA VIỆT NAM - Tập 1
Mã sp:KHKT-XDKT383
Tác giả: Bộ Xây dựng
Nhà xuất bản: Xây dựng
Giá:250,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

ỊNH MỨC DỰ TOÁN DUY TU ĐƯỜNG, HÈ PHỐ, TỔ CHỨC GIAO THÔNG VÀ HOÀN TRẢ KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG SAU KHI CẢI TẠO CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Mã sp:KHCB-SH55
Tác giả: UBND TP.HN
Nhà xuất bản: Xây dựng
Giá:44,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

ĐƠN GIÁ DUY TU ĐƯỜNG, HÈ PHỐ, TỔ CHỨC GIAO THÔNG VÀ HOÀN TRẢ KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG SAU KHI CẢI TẠO CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HN
Mã sp:KHCB-SH54
Tác giả: UBND TP.HN
Nhà xuất bản: Xây dựng
Giá:43,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

ĐỊNH MỨC DTXD CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (QĐ 1778/BXD-VP NGÀY 16-8-2007)
Mã sp:KHCB-SH53
Tác giả: Bộ Xây dựng
Nhà xuất bản: Xây dựng
Giá:110,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

ĐƠN GIÁ, ĐỊNH MỨC DUY TRÌ, SỬA CHỮA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ TP. HÀ NỘI (QUYẾT ĐỊNH 34/2007/QĐ-UBND VÀ QĐ 33/2007/QĐ-UBND NGÀY 21-3-2007 CỦA UBND TP.HN)
Mã sp:KHCB-SH52
Tác giả: UBND TP.HN
Nhà xuất bản: Xây dựng
Giá:12,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CHUYÊN NGÀNH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ - Tập 1
Mã sp:KHCB-SH51
Tác giả: Bộ Xây Dựng
Nhà xuất bản: Xây dựng
Giá:15,000đ
Thành thật xin lỗi quý khách hiện tại chúng tôi đang nâng cấp hệ thống chúng tôi sẽ phục vụ lại trong thời gian tới

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ - Tập 2 (Ban hành kèm theo QĐ số 39/2002/QĐ - BXD ngày 30-12-2002 của Bộ trưởng BXD)
Mã sp:KHCB-SH50
Tác giả: Bộ Xây dựng
Nhà xuất bản: Xây dựng
Giá:18,000đ
1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22|
     Tiêu điểm
Top sách giảm giá
Top 100 sách tiêu biểu
Top 100 sách giới thiệu
Top 100 sách quan tâm
Top Hitech giảm giá
Top Hitech tiêu biểu
Top Hitech giới thiệu
Top Hitech quan tâm
Top người quan tâm
Top bài hay
Đồ chơi giảm giá
Nhiều người quan tâm
     Danh mục
Trang chủ
Giới thiệu
Về OXI
Ý kiến khách hàng
Đối tác
Mua hàng
Hướng dẫn đặt hàng
Cam kết
Gửi thư điện tử
Gọi điện thoại
Chat qua Y!M
Hình thức thanh toán
Thắc mắc khiếu nại
Chính sách bảo hành
Phí vận chuyển
Hỏi đáp
Câu hỏi thường gặp
Đặt sách khác
Giới thiệu
HỖ TRỢ

Liên hệ hợp tác
Liên hệ hợp tác:
 XBOOK ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ ĐẶT MUA
 Miễn phí vận chuyển trên 90,000 nội thành Hà Nội. Hỗ trợ 5% giá hàng hoặc miễn phí vận chuyển cho đơn hàng trên 180,000 đ
 Cam kế bán bằng hoặc rẻ hơn giá bìa.
 Hãy nhấn nút đặt mua hệ thống hoàn toàn hướng dẫn đặt mua, phương thức nhận hàng, thanh toán và thời gian nhận hàng.
 Đặt hàng không cần đăng ký đăng nhập.
 CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
  Đinh Văn Mẹo
  Hỏi:Tôi có mua được sách không?
  Cao Thị Vân Anh
  Hỏi:Hỗ trợ phí vận chuyển???
  Nguyễn Xuân Thức
  Hỏi:cần giãi đáp
  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
  Hỏi:Hết hàng

Hỗ trợ khách hàng
Hotline:0904 845 066
(7h-22h, cả T7, CN)
info@xbook.com.vn
SIÊU THỊ SÁCH TRỰC TUYẾN XBOOK
Office:Số 46 ngõ 897 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
Thời gian liên hệ: Thứ Hai - thứ Sáu, 8:00 - 18:00 và thứ Bảy, 8:00 - 12:00 (trừ các ngày nghỉ và ngày lễ).

© 2007-2012, XBOOK.COM.VN, Inc